APN podmirio dug bankama za subvencije stambenih kredita

U srijedu je sve plaćeno i nikakvih dugova prema bankama više nema, S bankama smo dogovorili da ljudima kojima su skinuli cijelu ratu iznos subvencije vrate ili da im ratu za sljedeći mjesec umanje za taj iznos, rekao je pomoćnik direktora APN-a Miroslav Šklebar

36

Korisnicima subvencioniranih stambenih kredita Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama banke su obračunale i naplatile dio kredita koji je morala podmiriti Agencija.

“Problem je nastao zato što su banke korisnicima odmah skidale ukupnu ratu jer APN nije do 11. u mjesecu platio subvenciju, APN plaća bankama unaprijed za cijelu godinu, za svih dvanaest mjeseci odmah na početku godine, i problem je svih tih 17 tisuća pregledati i uplatiti, tako da je došlo do kašnjenja za dan-dva”, objasnio je što se dogodilo pomoćnik direktora APN-a za financije Miroslav Šklebar.

U srijedu je sve plaćeno i nikakvih dugova prema bankama više nema, Uplaćeno je ukupno 156,37 milijuna kuna.

“S bankama smo dogovorili da ljudima kojima su skinuli cijelu ratu iznos subvencije vrate ili da im ratu za sljedeći mjesec umanje za taj iznos”, rekao je Šklebar.