BKS Bank u 2017. ostvario rekordnu dobit od 68 milijuna eura

Udio bankovnog i leasing poslovanja u Hrvatskoj u ukupnoj godišnjoj dobiti BKS Banka iznosi 2,9 milijuna eura

u 14:30 Zadnja izmjena: 05.04.2018 u 14:30
179
BKS Bank u 2017
Predsjednica Uprave BKS Bank Herta Stockbauer i voditelji Glavne podružnice Hrvatska Juraj Pezelj (lijevo) i Tihomir Zadražil iznimno su zadovoljni izvrsnim godišnjim rezultatima.

“BKS Bank u 2017. ostvarila je konsolidiranu dobit nakon oporezivanja od 68 milijuna eura, što je najbolji rezultat od našeg osnutka. Ovaj izuzetni uspjeh temelji se na nekoliko čimbenika: pozitivan razvoj na tržištima kapitala omogućio nam je dobre prihode od provizija te razvidan porast financijske imovine. Dobro stanje rizika smanjilo je, pak, potrebu za rezervacijama za kreditne rizike. Osim toga, u prethodnoj godini otpalo je  jednokratno plaćanje takozvanog stabilizacijskog poreza za banke”, sažela je predsjednica Uprave BKS Bank Herta Stockbauer vrlo dobre godišnje rezultate.

Jedina kap gorčine i dalje ostaje izazovna situacija po pitanju kamata. “Očekujemo da će Europska centralna banka nastaviti s politikom niskih kamatnih stopa, iako bismo voljeli vidjeti njihovo ponovno povećanje”, rekla je Stockbauer.

Kamatni prihodi iznose 154,3 milijuna eura i niži su za 4,2 posto u odnosu na 2016., dok su kamatni troškovi s 40,5 milijuna smanjeni na 33,6 milijuna eura. Rezerviranja za rizike smanjena su za 13,8 posto na 26,7 milijuna eura. Ostvaren je neto prihod od kamata nakon rezerviranja za kreditne gubitke od 94 milijuna eura, što je 5 posto više nego u prethodnoj godini.

BKS Bank uspio je i u 2017. zadržati niske administrativne rashode koji su iznosili 107,8 milijuna eura. U odnosu na prethodnu godini porasli su tek 1,2 posto. Najveći udio u administrativnim troškovima otpada na rashode za zaposlene koji su sa 70,1 milijuna eura (+0,9%) zabilježili blagi porast.

Dobra ekonomija oživljava kreditno poslovanje

Gospodarski oporavak imao je vrlo pozitivan učinak na investicijski entuzijazam, a i u poslovanju sa stanovništvom zabilježen je porast potražnje za kreditima. “U protekloj poslovnoj godini ostvarili smo volumen novih kredita u visini 1,5 milijardi eura”, izvjestila je predsjednica Uprave Banke. Oko 40 posto kredita realizirano je u istočnoj Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Brojni klijenti iz segmenta poslovanja s pravnim osobama iskoristili su dobru likvidonosnu situaciju za prijevremene otplate kredita. Unatoč tome, kreditni volumen porastao je za zadovoljavajućih 2,2 posto u odnosu na kraj 2016. godine. Potraživanja od klijenata na dan 31. prosinca 2017. iznosila su 5,45 milijardi eura.

BKS Bank nadmašila je izvrsne brojke primarnih sredstava iz 2016. godine. “S 5,67 milijardi eura odnosno porastom od 1,8 posto dosegnuli smo novu rekordnu vrijednost primarnih depozita koji su naš najvažniji izvor refinanciranja”, rekla je Stockbauer. “Uočavamo, međutim, da klasični proizvodi štednje uslijed politike niskih kamatnih stopa gube na privlačnosti, dok raste interes klijenata za proizvodima tržišta kapitala.”

To se odrazilo i na rast potražnje za uslugama upravljanja sredstvima klijenata (+3,1%) na 14,15 milijardi eura. Od toga 8,48 milijardi eura otpada na skrbničke račune.

Dobit u Hrvatskoj 2,9 milijuna eura

Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil, voditelji hrvatske podružnice BKS Banka, ukazali su na dobro poslovanje u 2017. godini. Hrvatske poslovnice ostvarile su konsolidiranu dobit od 2,3 milijuna eura, dok dobit BKS-Leasing Croatia d.o.o. iznosi 600 tisuća eura.

Od svog ulaska na hrvatsko tržište 2007. BKS Bank uspio je izgraditi i učvrstiti svoj položaj pouzdanog financijskog partnera. Hrvatska i nadalje predstavlja jedno od najvažnijih rastućih tržišta koncerna BKS Bank, što je i razlogom da je protekle godine otvorena nova poslovnica u Splitu. “U Hrvatskoj imamo tri poslovnice s 59 zaposlenih“, navodi Zadražil.

Hrvatska podružnica dala je i značajan doprinos realizaciji novih kreditnih plasmana BKS Banka. U Hrvatskoj je protekle godine plasirano ukupno 74,3 milijuna eura novih kredita. Na kraju 2017. potraživanja od klijenata iznosila su 192,1 milijuna eura (+8,8%). Pozitivnu sliku upotpunjuju rezultati u leasing poslovanju: BKS-Leasing Croatia, koji broji 11 zaposlenih, od siječnja do prosinca 2017. zaključio je nove poslove u visini 14,1 milijuna eura.

Promjene u Upravi

Nadzorni odbor BKS Bank donio je na Sjednici održanoj potkraj ožujka odluku o promjeni u Upravi. Alexander Novak, dugogodišnji voditelj slovenske podružnice, s 1. rujnom 2018. godine prelazi u Upravu BKS Bank, a mandat predsjednice Uprave dr. Herte Stockbauer produžen je za daljnjih pet godina.

Alexander Novak posljednjih je 18 godina radio na različitim vodećim pozicijama unutar BKS Bank. Od 2004. imao je ključnu ulogu u razvoju BKS Banka u Sloveniji.

Herti Stockbauer ovo je, pak, treće produljenje mandata u Upravi. Prvi put imenovana je članicom Uprave 2004. godine, a 2014. preuzela je dužnost predsjednice Uprave.