Prijavite netransparentno trošenje javnog novca

Crna knjiga će uključivati izradu web stranice i baze podataka te sugestije državi gdje bi mogla uštedjeti, a da se ne naruši kvaliteta javnih servisa, poručuju iz Udruge Lipa koja je inicijator projekta

226
crna knjiga trošenja javnog novca

Udruga poreznih obveznika “Lipa” pokreće kampanju prikupljanja sredstava (crowdfunding) za provedbu novog projekta pod nazivom Crna knjiga trošenja javnog novca”. Cilj projekta je evidentirati i dokumentirati slučajeve netransparentnog i neefikasnog trošenja novca poreznih obveznika.

Kampanja prikupljanja sredstava krenila je 7. prosinca i trajat će do 28. prosinca 2017. godine. Početak provedbe projekta očekuje se u prvom kvartalu iduće. godine. Nakon godinu dana prikupljeni i obrađeni podaci bit će objavljeni u obliku “Crne knjige” koju će svaki donator dobiti na poklon.

Do ušteda bez narušavanja kvalitete javnih servisa

Svaka lipa donirana ovom projektu bit će utrošena na izradu web stranice s bazom podataka i angažiranje stručnog tima koji će istraživati netransparentno trošenje javnih sredstava te provjeravati sve slučajeve koje dojave građani Republike Hrvatske, poručuju iz udruge “Lipa”.

Građani mogu donirati putem crowdfunding platforme Indiegogo ili uplatom na žiro račun udruge putem opće uplatnice.

Ovaj zajednički projekt građana i udruge Lipa sadržavat će popis i opis slučajeva u kojima se javni novac trošio netransparentno, nepotrebno i/ili nezakonito poput dvostrukog farbanja istog tunela, nabavki novih limuzina za prekobrojne državne agencije, nepotrebnih i beskorisnih “konzultantskih” usluge, kupovine burobrana koji ne služe ničem ili izgradnje prilaznih cesta do djedovine hrvatskih političara korupcija.

Crna knjiga će uključivati izradu web stranice i baze podataka te sugestije državi gdje bi mogla uštedjeti, a da se ne naruši kvaliteta javnih servisa. Slučajeve razbacivanja javnim novcem udruga Lipa želi istraživati u suradnji i uz pomoć hrvatskih građana te ih poziva da doniraju sredstva i dojave slučajeve rasipanja javnog novca iz svoje okoline na e-mail  adresu udruge lipa@manjiporezi.hr kako bi ih nakon službenog pokretanja Crne knjige objavili i javnim pritiskom spriječili da se takvi slučajevi ponove.