Erste: Odgoda otplate kredita za građane s područja pogođenih potresom

Erste banke je privremeno za klijente s područja Sisačko-moslavačke županije ukinula obračun zatezne kamate na sva nepodmirena dugovanja, koja dospijevaju na naplatu do 31. ožujka

15
Erste banka

Erste banka je svojim klijentima s područja Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke i Zagrebačke županije kojima je nekretnina u mjestu boravišta ili prebivališta oštećena u potresu omogućila ugovaranje odgode otplate kredita na razdoblje od šest do 12 mjeseci. Osim njih, odgodu otplate kredita na razdoblje do šest mjeseci mogu ugovoriti i građani koji sz zbog posljedica potresa ostali bez prihoda ili su im prihodi smanjeni.

Za realizaciju odgode otplate kredita klijenti ne plaćaju naknadu niti bilo kakve druge dodatne troškove. Osim toga, banka ne zahtijeva dodatne instrumente osiguranja, kao niti zamjenu postojećih. U slučajevima kada je inicijalnim ugovorom o kreditu bilo zasnovano založno pravo na nekretninama u korist banke, prilikom realizacije odgode potrebno je provesti postupak solemnizacije aneksa ugovora, a banka će pripadajući javnobilježnički trošak u cijelosti preuzeti na sebe.

Pojednostavljena procedura

Zahtjeve za odgodu otplate kredita klijenti mogu osobno podnijeti u bilo kojoj poslovnici banke, zaključno do 31. ožujka. Kako bi se procedura pojednostavnila, klijenti s područja Sisačko-moslavačke županije za ugovaranje odgode u trajanju do šest mjeseci prilažu samo pisanu izjavu o tome da im je u potresu oštećena nekretnina, dok će za odgodu u trajanju do 12 mjeseci biti potrebno dokumentirati značajnije materijalne štete na nekretnini.

Klijenti s područja okolnih županija odgodu realiziraju uz predočenje odgovarajuće dokumentacije o oštećenju nekretnine, neovisno o željenom roku trajanja odgode. Na kraju, klijenti koji odgodu otplate kredita ugovaraju zbog gubitka ili smanjenja prihoda, pisanu izjavu i dokumentaciju o tome dostavljaju prilikom sklapanja aneksa ugovora o kreditu.

Mogućnost odgode otplate kreditnih obveza dodatni je korak u ukupnosti mjera koje je Erste banka donijela s ciljem olakšavanja utjecaja trenutačnih okolnosti na financijski položaj građana s pogođenih područja. Već ranije je zaustavila aktivaciju novih instrumenata osiguranja za naplatu nepodmirenih dospjelih dugovanja te na zahtjev omogućila privremenu obustavu izvršenja trajnih naloga klijentima koji na taj način otplaćuju svoje kredite.

Privremeno ukidanje zatezne kamate i automatsko produženje prešutnog prekoračenja

Erste banke je privremeno za klijente s područja Sisačko-moslavačke županije ukinula obračun zatezne kamate na sva nepodmirena dugovanja, koja dospijevaju na naplatu do 31. ožujka.

Također, klijentima s tog područja koji koriste prešutna prekoračenja po tekućem računu s dospijećem u razdoblju do 9. travnja 2021. Banka će ista automatski produžiti pod jednakim i nepromijenjenim uvjetima. Također, klijenti koji realiziraju odgodu otplate kredita, bit će ujedno oslobođeni i plaćanja naknade za vođenje transakcijskih računa u prva tri mjeseca tekuće godine.

Na kraju, mjerama podrške klijentima s područja pogođenih potresom u trenutačnoj se situaciji pridružila i kartična kuća Erste Card Club, koja je, osim privremene obustave mjera prisilne naplate i obračuna zatezne kamate, korisnicima svojih kreditnih kartica omogućila dvomjesečnu odgodu otplate računa s dospijećem u siječnju tekuće godine.