HANFA odobrila osnivanje još dva “održiva” UCITS fonda

To su Erste Green Multi Asset napajajući otvoreni investicijski fondom s javnom ponudom kojem je glavni fond Erste Green Invest Mix i Erste Future Equity napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kojem je glavni fond Erste Future Invest

16

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrilo je osnivanje dva nova fonda društvu Erste Asset Management d.o.o. To su Erste Green Multi Asset napajajući otvoreni investicijski fondom s javnom ponudom kojem je glavni fond Erste Green Invest Mix i Erste Future Equity napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kojem je glavni fond Erste Future Invest.

Prospektom fondova propisano je da im je osnovni investicijski cilj omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa glavnog fonda. Glavnim fondovi prinos ostvaruju ulaganjima čiji izdavatelji, prema procjeni upravitelja, značajno doprinose zaštiti okoliša, čime se ista klasificiraju kao održiva, a njima upravlja društvo Erste Asset Management GmbH, iz Austrije.

Dva nova fonda bit će četvrti i peti “održivi” UCITS fondovi koji su posvećeni ulaganjima u skladu s ekološkim, društvenim i upravljačkim faktorima. Preostala tri napajajuća fonda ulažu u glavne fondove osnovane u Austriji, a njihova ukupna neto imovina je na dan 20. prosinca iznosila 296,9 milijuna kuna.

U tri dosadašnja održiva fonda ulagala su, prema podacima s kraja rujna ove godine, 2733 ulagatelja, od čega se 99,19 posto odnosilo na fizičke osobe. Prinosi koje su ostvarili od početka ove godine kretali su se između 0,29 i 17,46 posto.

Veći dio imovine, minimalno 85 posto, fondovi će nastojati uložiti u glavne fondove, dok će najviše 15 posto imovine biti uloženo u likvidne plasmane, radi zadržavanja tekuće likvidnosti.

Glavni fondovi, a time i ovi novi fondovi, namjeravaju svojim ulaganjima promovirati ekološke ili društvene karakteristike ili pak njihovu kombinaciju.