HPB u dva kruga APN-a odobrio više od 1.000 kredita

HPB je do sada u APN programu ukupno odobrila oko 2.000 subvencioniranih stambenih kredita u volumenu većem od 1,2 mlrd kuna. Samo ove godine odobreno je 1080 kredita u vrijednosti većoj od 725 milijuna kuna.

63
HPB APN

Završen je jesenski krug prijava za subvencionirane stambene kredite na koji je zaprimljeno 4.651 zahtjev, najviše do sada. Hrvatska poštanska banka odobrila je 510 kredita, a prosječan iznos kredita je 700 tisuća kuna na 20 godina.

Najviše zahtjeva banka je zaprimila u Zagrebu, a slijede Slavonija i Dalmacija, Sjeverna Hrvatska te Istra i Kvarner. Prosječan iznos kredita je 700 tisuća kuna, a rok otplate 20 godina.

U ovoj tranši klijenti su dali prednost eurima te je tako više od 60 posto kredita odobreno u toj valuti za razliku od prethodnih krugova kad su podjednako traženi kunski i eurski krediti.

>>Zaprimljen rekordan broj zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita

Vrijednost odobrenih subvencioniranih kredita u 2020. veća od 725 milijuna kuna

HPB je do sada u APN programu ukupno odobrila oko 2.000 subvencioniranih stambenih kredita u volumenu većem od 1,2 mlrd kuna. Samo ove godine odobreno je 1080 kredita u vrijednosti većoj od 725 milijuna kuna.

Za program subvencioniranih kredita, u kojem je sudjelovalo 14 banaka, Hrvatska poštanska banka je i ovaj put ponudila najnižu efektivnu kamatnu stopu od 2,12 posto (nominalno 2,02%), istu za kredite u kunama i u eurima, uz dodatne pogodnosti klijentima. Krediti se odobravaju na 15 do 30 godina, za prvih 7 godina kamatna stopa je fiksna, a za preostalo razdoblje otplate nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK +1,79% te za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +1,83%.

Najniže kamatne stope i uređen sustav podrške potencijalnim korisnicima kredita, uz stručni tim koji im je na raspolaganju tijekom pripreme i realizacije kredita u svakom APN krugu, rezultiraju stalnim rastom povjerenja klijenata, kazali su iz HPB-a.