Krediti stanovništvu u ožujku porasli za milijardu kuna

Promatrano prema valutnoj strukturi i u ožujku se nastavilo preusmjeravanja kreditnih obveza stanovništva iz valutnih u kunske kredite, odražavajući tako sklonost stanovništva da se zadužuje u domaćoj valuti

71
krediti stanovništvu
I u ožujku se nastavilo preusmjeravanja kreditnih obveza stanovništva iz valutnih u kunske kredite, odražavajući tako sklonost zaduživanja u domaćoj valuti

Prema posljednjim podacima HNB-a ukupni krediti stanovništvu u ožujku zabilježili su rast i na mjesečnoj i na godišnjoj razini te su dosegli 119,8 milijardi kuna. U odnosu na veljaču iznos kredita stanovništvu porastao je 0,9 posto odnosno za milijardu kuna. Na godišnjoj razini pozitivne stope rasta nastavlaju se sedmi mjesec za redom, navode analitičari Raiffeisena u publikaciji RBA istraživanja.

Uz ubrzavanje rasta u posljednja tri mjeseca godišnja stopa rasta u ožujku je iznosila 2,1 posto, što je njena najviša razina od travnja 2012. godine. To ukazuje na postupni oporavak kreditne aktivnosti.

Promatraju li se podaci na osnovi transakcija (koji isključuju utjecaj tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana), plasmani stanovništvu bilježe ubrzane godišnje i mjesečne stope rasta. U ožujku je mjesečni rast plasmana iznosio 1 posto, prema rastu u velječi od 0,3 posto, dok je godišnja stopa rasta ubrzala s 4 posto u veljači na 4,6 posto u ožujku.

Nastavlja se preusmjeravanje u kunske kredite

Promatrano prema valutnoj strukturi i u ožujku se nastavilo preusmjeravanja kreditnih obveza stanovništva iz valutnih u kunske kredite, odražavajući tako sklonost zaduživanja u domaćoj valuti.

Udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu nastavio je rasti te je u ožujku dosegnuo 50 posto. U ožujku 2012. godine, na primjer, udio kunskih kredita iznosio je 14 posto dok je udio valutnih kredita iznosio 76 posto.

>>Kunski krediti u portfeljima banaka u 2017. povećani 6,5 posto

Nominalni iznos kunskih kredita, uz mjesečni rast od 1,8 posto, na kraju ožujka je premašio 59 milijardi kuna čime su nastavljene dvoznamenkaste godišnje stope rasta koje traju od listopada 2015.

I dok pozitivan niz godišnjeg rasta iznosa kunskih kredita datira još iz 2013., negativne godišnje stope rasta valutnih kredita započele su još u 2012. Na kraju ožujka nominalan iznos valutnih kredita iznosio je 60,5 milijardi kuna što, uz mjesečnu stagnaciju, na godišnjoj razini predstavlja pad za 5,6 milijardi kuna ili 8,5 posto.

Promatrano prema vrstama kredita odobrenih stanovništvu, najznačajniji udio, 44 posto, odnosi se na stambene kredite koji su zabilježili rast na mjesečnoj (+0,2%) i na godišnjoj razini (+1,6%). Nominalni iznos stambenih kredita tako je dosegnuo 52,6 milijardi kuna.

I unutar kategorije stambenih kredita vidljiv je trend promjene valutne strukture. Kunski krediti na kraju ožujka iznosili su 14,5 milijardi kuna (1% mjesečno odnosno 29,3% godišnje), a njihov udio u ukupnim stambenim kreditima premašio je 27 posto, što je rast od 6 postotnih bodova u samo godinu dana. Istovremeno, kunski stambeni krediti uz valutnu klauzulu na kraju ožujka iznosili su 38 milijardi kuna, a njihov udio manji je za 6 postotnih bodova i iznosi 72,4 posto.

Nenamjenski gotovinski krediti u mjesec dana porasli za 766 mil. kn

Nakon što se godišnja stopa rasta drugi mjesec za redom zadržala na 7 posto, gotovinski nenamjenski krediti su na kraju ožujka iznosili 44,2 milijarde kuna, a njihov udio u ukupnim kreditima stanovništvu zadržao se iznad 37 posto. U odnosu na veljaču rast je iznosio 1,8 posto ili 766 milijuna kuna.

I kod gotovinskih nenamjenskih kredita valutna struktura se nastavila mijenjati u korist “čistih” kunskih kredita, u odnosu na kunske kredite s valutnom klauzulom. Na kraju ožujka udio kunskih kredita u ukupnim gotovinskim nenamjenskim kreditima dosegnuo je 69 posto.

Iako pozitivne godišnje stope rasta ukupnih kredita stanovništvu upućuju na oporavak kreditne aktivnosti stanovništva, analitičari RBA očekuju umjeren rast s obzirom na ukupnu zaduženost stanovništva te strukturne slabosti tržišta rada.