Leasing društva će najrizičnijima odobravati reprogam uz individualni pristup

U sljedećem razdoblju društva planiraju odobravati reprograme ili druge načine restrukturiranja po isteku moratorija, posebno za korisnike iz najrizičnijih djelatnosti, no uz individualan pristup ovisno o poslovanju primatelja leasinga, vrsti leasing ugovora i vrsti objekta

29
leasing društva
[Image by Andreas Breitling from Pixabay]

Savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na sjednici održanoj u ponedjeljak između ostalog razmatrao je trenutno stanje leasing moratorija i reprograma te buduće mjere za korisnike leasinga čije je poslovanje i dalje pogođeno pandemijom koronavirusa.

Prema podacima iz ožujka 86 posto svih aktivnih reprograma je isteklo u travnju ove godine.

Hanfa je do sada u tri navrata izdala preporuke kako bi se olakšao financijski položaj onih primatelja leasinga koji su do pandemije redovito podmirivali obveze po ugovorima o leasingu. Također, do 30. lipnja 2021. leasing društva za navedene primatelje leasinga nisu trebala formirati ispravke vrijednosti potraživanja.

Prema očitovanjima leasing društava HANFA-i, u sljedećem razdoblju društva planiraju odobravati reprograme ili druge načine restrukturiranja po isteku moratorija, posebno za korisnike iz najrizičnijih djelatnosti, no uz individualan pristup prilikom odobravanja ovisno o poslovanju primatelja leasinga, vrsti leasing ugovora i vrsti objekta.

Leasing društva su također izvijestila da je u 2020. zbog pandemije vrijednost novozaključenih ugovora pala u odnosu na 2019. za 35 posto, a troškovi ispravka vrijednosti za gubitke od umanjenja za 73 posto, pri čemu je ukupna dobit svih društava nakon oporezivanja manja za 71,2 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Unatoč tome, sva leasing društva su krajem 2020. ostala kapitalno adekvatna, a regulatorni kapital svih leasing društava iznosi 2,1 mlrd. kuna.