Nastavlja se oporavak obveznih mirovinskih fondova

Prinosi Mirexa od početka godine iznose 0,1% za kategoriju C, 4,2% za kategoriju B i 7,6% za kategoriju A, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5% za Mirex A, 5,5% za Mirex B i 4,8% za Mirex C1 na kraju lipnja 2021.

79
obvezni mirovinski fondovi

Obvezni mirovinski fondovi su na kraju lipnja 2021. imali 2.072.616 članova, odnosno 2451 člana (0,12 %) više u odnosu na svibanj. I dalje najveći broj novih članova izbor OMF-a prepušta Regosu, koji je u lipnju 2021. raspodijelio 3559, odnosno 95,5 posto novih članova. U posljednjih 12 mjeseci prosječna mjesečna stopa rasta broja članova za OMF-ove kategorije A iznosila je 6,1 posto, za kategoriju C 1,9 posto, dok je za kategoriju B i dalje blago negativna (-0,1 %), i to najvećim dijelom zbog redovnog prelaska osiguranika u C kategoriju, navodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u svom redovnom mjesečnom izvješću.

Istodobno je u lipnju 2021. prestalo članstvo za 1277 osiguranika zbog odlaska u mirovinu ili smrti, što je 682 osiguranika (34,8 %) manje nego u svibnju.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove u lipnju iznosili su 608,4 milijuna kuna, što je 0,2 posto više nego u prethodnom mjesecu. Od početka godine u OMF-ove je uplaćeno ukupno 3,6 milijardi kuna – po 1,8 milijardi kuna u svakom tromjesečju.

Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u lipnju su iznosili 222,7 milijuna kuna, odnosno 12,5 posto manje nego u svibnju 2021. Promatrajući ukupne isplate po zatvaranju osobnih računa, od početka godine isplaćeno je ukupno 861,7 milijuna kuna: 300 milijuna kuna u prvom i 561,7 milijuna kuna u drugom tromjesečju 2021., što je 87,2 posto više nego u prvom tromjesečju 2021.

Neto imovina OMF-ova u lipnju 2021. povećala se za 0,9 posto u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 126,4 milijardi kuna. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,1 posto za kategoriju A, 0,6 postoza kategoriju B i 0,03 posto za kategoriju C, čime je i dalje nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Tako prinosi Mirexa od početka godine iznose 0,1 posto za kategoriju C, 4,2 posto za kategoriju B i 7,6 posto za kategoriju A, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 posto za Mirex A, 5,5 posto za Mirex B i 4,8 posto za Mirex C1 na kraju lipnja 2021.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju lipnja iznosila su 80 mioijardi kuna (63,3% ukupne imovine), te se njihov udio povećao za 0,3 postotnih bodova u odnosu na svibanj 2021. Istodobno je zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,2 p.b. pa su ulaganja u dionice na kraju lipnja 2021. iznosila 25,3 milijarde kuna, odnosno 20,0 posto imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,3 posto, a ulaganja u strane dionice 8,8 posto ukupne imovine OMF-ova. Po kategorijama OMF-ovi kategorije A imaju 37,1 posto imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B 21,2 posto imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja ističu se ulaganja u investicijske fondove u visini od 13,6 milijardi kuna (10,8 % imovine), pa je udio ovih ulaganja u imovini povećan za 0,4 postotnih bodova u odnosu na svibanj. Istodobno su novac i depoziti činili 4,7 posto imovine, odnosno 5,9 milijardi kuna.