Osiguravatelji unaprijedili informiranje potrošača o zdravstvenom osiguranju

Prema nalogu HNAFA-e društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. i Agram Life osiguranje d.d. otklonila su uočene nezakonitosti i unaprijedili kvalitetu obavljanja poslovanja distribucije osiguranja

15
[Image by tomwieden from Pixabay]

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici u četvrtak donijelo je rješenja kojima se utvrđuje da su društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. i Agram Life osiguranje d.d. otklonili uočene nezakonitosti i unaprijedili kvalitetu obavljanja poslovanja distribucije osiguranja te je stoga nad njima okončan postupak neposrednog tajnog nadzora Hanfe.

Riječ je o nadzoru koji je usmjeren na kvalitetu informiranja potrošača i kvalitetu pružanja usluge distribucije osiguranja za pojedine distributere osiguranja. Nakon ovih rješenja, očekuju se rješenja o završenom nadzoru i za ostala društva.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group je, prema ranijem nalogu Hanfe, unaprijedilo je sustav obveznih edukacija, kao i proces provjere i praćenja stručnosti i profesionalnosti svojih internih prodavača osiguranja prilikom ponude i prodaje usluga zdravstvenog osiguranja.

Također, unaprijeđen je i sam poslovni proces, odnosno predugovorno informiranje o zdravstvenom osiguranju tako da se klijentima prilikom predlaganja ugovora o osiguranju ili drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora predaje cjelokupna predugovorna dokumentacija, kako bi na vrijeme dobili relevantne i objektivne informacije o ponuđenom osiguranju i odredbama ugovora i mogli donijeti informiranu i jasnu odluku.

Društvo Agram Life osiguranje također je, na sličan način, unaprijedilo svoj poslovni proces distribucije zdravstvenog osiguranja. Društvo je pritom izradilo nove upute za prodajnu mrežu, koje sada uključuju obvezu uručivanja predugovorne dokumentacije za razmatranje klijentima prije sklapanja ugovora.