Prava na osobne odbitke možete prijaviti i aplikacijom mPorezna

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak mogu do 28. veljače podnijeti Obrazac ZPP-DOH kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka i priznavanje poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže

18
[Foto: Točka na i media]

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak u razrezivanju poreza na dohodak mogu do 28. veljače podnijeti Obrazac ZPP-DOH kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka i priznavanje poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže.​ Obrazac se može predati putem elektroničke usluge Porezne uprave ePorezna i putem apliakcije mPorezna.

Prava koja se mogu ostvariti su olakšice na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti i/ili prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Za predaju putem usluge sPorezna dovoljno je posjedovati token internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) minimalne razine 3 i prijaviti se na ePoreznu putem osobnog računala te predati navedeni obrazac.

Za korištenje aplikacije mPorezna također se prijavljuje putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava koristeći jednu od priznatih vjerodajnica. Za prijavu je potrebno posjedovati valjanu NIAS vjerodajnicu značajne ili niske razine sigurnosti: značajna razina sigurnosti uključuje na primjer mToken, Fina Soft certifikat, token/mtoken uređaje banaka koji su povezani sa sustavom NIAS dok niska razina sigurnosti uključuje ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinku, HT Telekom ID.

Preduvjet za korištenje aplikacije je posjedovanje mobilnog uređaja na kojem je aplikacija podržana tj. za koje je izrađena odgovarajuća verzija aplikacije. Aplikacija je dostupna na Android uređajima s Android operativnim sustavom inačice 8 i višim, a može se preuzeti putem Google Play Store-a. Također, aplikacija je dostupna je i na AppGallery platformi koju podržavaju Huawei mobilni uređaji novije generacije.

im korištenja vjerodajnica sustava NIAS, predaja ZPP-DOH obrasca moguća je i korištenjem eOsobne iskaznice.

Uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave poput izvadaka i potvrda iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih ili izvadaka i potvrda iz registra životnog partnerstva budući da Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava ima uvid u navedene registre. No, moguće je da Porezna uprava u daljnjem poreznom postupku zatraži navedene dokumente.

Posebni postupak

Porezna uprava po službenoj dužnosti u posebnom postupku utvrđuje i obračunava ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine), i obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže i na osnovi podataka koje je dostavio porezni obveznik Porezna uprava u posebnom postupku utvrđuje godišnji dohodak poreznog obveznika ostvaren u kalendarskoj godini (poreznom razdoblju) te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat. O tome izdaje privremeno porezno rješenje za prethodnu godinu koje dostavlja obvezniku najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Ako porezni obveznik smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni, najkasnije do 31. srpnja tekuće godine može podnijeti prigovor protiv rješenja za prethodnu godinu. Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje prime nakon 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, prigovor mogu podnijeti u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja.

Godišnja porezna prijava za prethodnu godinu podnosi do kraja veljače tekuće godine. Obveznici koji obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak su:

  • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija
  • porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
  • porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.