Tko mora podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak

Porezni obveznik koji je tijekom poreznog razdoblja obavljao neku samostalnu djelatnost dužan je podnijeti prijavu poreza na dohodak, a ukoliko se u godišnjem obračunu, temljem podnesene porezne prijave utvrdi više plaćeni porez, povrat poreza izvršit će se na njegov zahtjev

926
prijava poreza na dohodak

Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti te porezni obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija obvezni su prema Zakonu o porezu na dohodak do kraja veljače podnijeti godišnju poreznu prijavu, podsjeća Porezna uprava. Prijava poreza na dohodak podnosi se na obrascu DOH.

​Dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Prijava poreza na dohodak obvezna je i za pomorce u međunarodnoj plovidbi.

>>Godišnju poreznu prijavu možete predati do 2. ožujka

Djelatnosti slobodnih zanimanja

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak.
Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se samostalne djelatnosti zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, znanstvenika, književnika, izumitelja, novinara, umjetnika, sportaša i druge slične djelatnosti.

Djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500 kuna.

Poreznu prijavu ne moraju podnositi obrtnici koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu. Oni su do 15. siječnja Poreznoj upravi morali dostaviti Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za prethodnu godinu.

Sukladno članku 46. Zakona o porezu na dohodak ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja platio veći predujam od poreza na dohodak utvrđenog rješenjem, više plaćeni porez vraća se poreznom obvezniku. Iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti preplaćeni porez može se na njihov zahtjev vratiti ili uračunati u predujam za iduće porezno razdoblje.

Razrezivanje poreza posebnim postupkom

Za većinu poreznih obveznika – onih koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada (plaće, honorari, mirovine) – porezna obveza utvrdit će se automatski kroz takozvani posebni postupak, odnosno na temelju raspoloživih podataka.

Do kraja veljače porezni obveznici kojima se porezna obveza utvrđuje posebnim postupkom putem obrasca ZPP-DOH mogu prijaviti promjene koje nisu upisane u poreznu karticu, a utječu na razrezivanje poreza. Na primjer, rođenje djeteta, promjena prebivališta i slično.

>>Porezna uprava poziva da prijavite prava na osobne odbitke

Porezna rješenja donesena posebnim postupkom bit će poreznim obveznicama dostavljena do 30. lipnja, a oni do 31.srpnja mogu podnijeti prigovor ako smatraju da obračun nije korektan.

Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje prime nakon 30. lipnja, prigovor mogu podnijeti u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja, navodi se na stranicama Središnjeg državnog portala.