Kamatne stope na kredite poduzećima do 7,5 mil. kuna pale ispod 4 posto

Kamatne stope na nove poslove banaka, što uključuje prvi put ugovorene i ponovno ugovorene kredite, smanjile su se tijekom veljače za gotovo sve skupine kredita poduzećima i stanovništvu

94
krediti poduzećima

Početak 2017. obilježili su pad industrijske proizvodnje i građevinske aktivnosti te stagnacija trgovine na malo u usporedbi s posljednjim tromjesečjem 2016. Industrijska se proizvodnja tako u siječnju i veljači prosječno smanjila za 4,3 posto, pri čemu je pad ostvaren u svim glavnim industrijskim grupacijama osim intermedijarnih proizvoda, donosi novi Bilten Hrvatske narodne banke.

Nakon snažnog rasta krajem prethodne godine, u siječnju je zabilježen i pad obujma građevinskih radova, što je vjerojatno posljedica loših vremenskih uvjeta.

Kako se među ostalim navodi, kamatne stope na nove poslove banaka, što uključuje prvi put ugovorene i ponovno ugovorene kredite, smanjile su se tijekom veljače za gotovo sve skupine kredita poduzećima i stanovništvu. Pri tome su kamatne stope na kredite poduzećima do 7,5 milijuna kuna pale ispod razine od 4 posto.

Rast kamata na investicijske kredite

U dijelu kamatnih stopa na prvi put ugovorene kredite poduzećima zabilježen je pad kamata kod kunskih kredita za obrtna sredstva, kunskih kredita za obrtna sredstva uz valutnu klauzulu te kod kunskih revolving, prekoračenja po transakcijskom računu te potraživanja i krediti po kreditnim karticama.

Među kamatnim stopama na prvi put ugovorene kredite poduzećima jedino su kamatne stope na kunske kredite za investicije uz valutnu klauzulu u ovoj godini zabilježile rast.

Kamatne stope na oročene depozite stanovništva i poduzeća nastavile su višegodišnji trend pada zabilježivši u veljači dosad najniže razine.

Plasmani kreditnih institucija domaćim sektorima (osim države) porasli su u veljači za 0,6 posto. Na godišnjoj razini i nadalje se blago oporavlja kreditiranje (ako se promatra na osnovi transakcija), no rast se blago usporio te je na kraju veljače iznosio 0,8 posto, a u 2016. iznosio je 1 posto. Tome je najviše pridonijelo snažno usporavanje rasta plasmana nefinancijskim poduzećima (na 0,3 posto), zaključuje se u Biltenu HNB-a.