Vujčić: Tečaj je stabiliziran na razini oko 7,57 kuna za euro

HNB očekuje oštru, ali kratkotrajnu kontrakciju gospodarskih aktivnosti kao rezultat mjera za suzbijanje širenja virusa. To je kombinacija šoka ponude praćenog šokom potražnje

257

Guverner Hrvatske narodne banke u utorak je na sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavio mjere koje središnja banka poduzima kako bi se ublažile ekonomske posljedice pandemije koronavirusom.

“HNB očekuje oštru, ali kratkotrajnu kontrakciju gospodarskih aktivnosti kao rezultat mjera za suzbijanje širenja virusa. To je kombinacija šoka ponude praćenog šokom potražnje Drugim riječima, gospodarska aktivnost će se smanjiti zbog zaustavljanja socijalnih kontakata dok će potražnja pasti jer će ljudi tijekom pandemije izgubiti prihode”, rekao je Vujčić.

Utjecaj monetarne politike na takvu vrstu šokova je ograničen, dodao je i usporedio situaciju s kratkotrajnim ratom tijekom kojeg postoji šok na strani ponude i šok na strani potražnje. “Tipične ekonomske krize imaju šok ili na strani ponude ili na strani potražnje, pa je njima lakše upravljati”, pojasnio je guverner.

“Povoljno je što se očekuje da će to biti relativno kratkotrajno, no upitno je hoće li trajati tri, šest ili osam mjeseci, što se u ekonomiji još uvijek smatra kratkotrajnim. Što će kraće trajati, posljedice za gospodarstvo će biti manje”, rekao je Vujčić.

“Fokus monetarnih i supervizorskih mjera u takvim uvjetima je na održavanju povoljnih uvjeta financiranja kako bi se očuvala radna mjesta i olakšao oporavak kada epidemija splasne.”

U Hrvatskoj je stres u ovom trenutku koncentriran prvenstveno na deviznom tržištu i na tržištu obveznica pa su mjere monetarne politike usmjerene na ublažavanje poremećaja u tim segmentima. U budućnosti HNB očekuje pogoršanje likvidnosti poduzeća zbog pada prihoda pa su supervizorske mjere usmjerene prvenstveno na olakšavanje reprogramiranja kredita poduzećima koja će zapasti u teškoće.

Osigurati kontinuitet poslovanja

Za to je potrebno osigurati kontinuitet poslovanja ključnih funkcija HNB-a: platnog prometa, opskrbe gotovinom (trezorsko poslovanje), provedbe monetarne politike te upravljanja međunarodnim pričuvama i deviznom likvidnošću.

“Moramo osigurati kontinuitet poslovanja u bilo kojim uvjetima, pa i u slučaju da epidemija dođe do HNB-a. Zbog toga smo u suradnji s epidemiolozima poduzeli sve predložene mjere”, istaknuo je guverner Vujčić.

Od poslovnih banaka HNB je zatražio da dostave vlastite planove očuvanja kontinuiteta poslovanja:

  • koje mjere prevencije širenja zaraze su poduzeli,
  • osiguranje tehnoloških i kadrovskih resursa za rad na daljinu,
  • plan provedbe aktivnosti za neometano i sigurno funkcioniranje IT sustava
  • plan provedbe aktivnosti za neometano i sigurno funkcioniranje bankomatske i EFT POS mreže (plaćanje u trgovinama i dizanje gotovine)
  • sagledavanje potencijalnih negativnih rizika na kreditno poslovanje

“U ovom trenutku ne postoji značajan rizik da bi se bilo koja od ključnih funkcija bankovnog sustava u Hrvatskoj mogla zaustaviti. Banke su spremne. Distribucija gotovine, platni promet, plaćanja u trgovinama nastavit će se neometano čak i u slučaju znatnog širenja epidemije. To je ključno za normalno funkcioniranje gospodarstva, kao logistička potpora”, poručio je Vujčić.

Stabilizacija tečaja i osiguranje devizne likvidnosti

Mjere monetarne politike podijeljene su na stabilizaciju deviznog tečaja i osiguranje devizne likvidnosti,

Od 9. do 17. ožujka HNB je proveo četiri devizne intervencije na kojima je bankama ukupno prodano 1,625 milijardi eura, čime je tečaj stabiliziran na razini oko 7,57 kuna za euro.

“S deviznim intervencijama uspjeli smo stabilizirati potražnju za devizama koja je bila posljedica prvenstveno očekivanja onoga što bi širenje epidemije moglo učiniti gospodarstvu, a to je u prvom redu izostanak deviznih prihoda”, rekao je guverner.

Podsjetio je na podatak da su prihodi od turizma u prvih šest mjeseci 2,7 milijardi kuna. “Mi smo već 1,6 milijardi eura nadomjestili u sustavu. Tome služe devize pričuve. U ovom trenutku i dalje raspolažemo velikim deviznim pričuvama, s oko 19 milijardi eura. Od toga je neto raspoloživo 17 milijardi, što je više nego dostatno za stabilizaciju likvidnosti čak i u produženoj krizi, odnosno u slučaju potpunog izostanka deviznog priljeva od turističke sezone.”

Osiguranje kunske likvidnosti

Druga stvar je osiguranje kunske likvidnosti za nastavak financiranja gospodarstva kroz strukturne i redovne Repo operacije HNB-a.

U ponedjeljak su provedene obje operacije čime je bankovnom sustavu emitirano 750 milijuna kuna kratkoročne likvidnosti i 3,8 milijardi kuna dugoročne likvidnosti na rok od pet godina po kamatnoj stopi od 0,25 posto.

“U ponedjeljak na završetku dana dnevni višak likvidnosti – novac koji banke drže u HNB-u prekonoćno po kamatnoj stopi od nula posto – iznosio je 32,8 milijardi kuna”, rekao je Vujčić. “Likvidnost je više nego dovoljna za zadovoljavanje bilo kakvih likvidnosnih potreba u gospodarstvu. Nitko ne treba brinuti da će doći do problema bilo s kunskom bilo s deviznom likvidnošću.”

Guverner je dodao da će HNB po potrebi nastaviti s operacijama. “S obzirom na to kako će se situacija razvijati u idućim mjesecima, vjerojatno će biti potrebne dodatne mjere, ali u svakom slučaju resursi za to su više nego dovoljni.”

Otkup državnih obveznica

HNB se po prvi puta odlučio poduprijeti stabilnost tržišta državnih obveznica kroz njihov otkup. U petak je održana prva aukcija izravne kupnje obveznica RH kojom je otkupljeno 211 milijuna kuna. Na sjednici Savjeta HNB-a proširen je obuhvat ugovornih onih koji mogu sudjelovati u takvim operacijama na mirovinska društva, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i društva za osiguranje.

Za srijedu (danas), četvrtak, petak i ponedjeljak najavljene su nove aukcije na kojima će se HNB otkupiti državne obveznice u vrijednosti 1,6 milijardi kuna. “To bi trebalo biti dovoljno za stabiliziranje tržišta, ali spremni smo i za veći otkup ako to bude potrebno”, rekao je guverner.

HNB će obustaviti određene supervizorske aktivnosti dok ne prođe aktualni kratkotrajni šok:

  • nadzorno testiranje otpornosti banaka na stres
  • neposredan nadzor poslovanja (osim u opravdanim okolnostima)
  • ublažavanje dodatnih supervizorskih kapitalnih zahtjeva

HNB će bankama omogućiti da odgode ispunjavanje supervizorskih mjera, uz istovremeno ublažavanje supervizorskih očekivanja.

“Svi klijenti banaka koji su 31. prosinca 2019. bili klasificirani kao A klijenti, a riječ je o više od 90 posto klijenata, ostaju A klijenti praktički do ljeta iduće godine. Što god se događalo s njima tijekom epidemije, ako ostanu bez prihoda, banke ih mogu i dalje klasificirati kao A klijente, mogu im i dalje osiguravati likvidnost i ne moraju izdvajati rezervacije za te klijente. Time bankama u potpunosti otvaramo mogućnost reprograma kredita za te klijente”, objasnio je Vujčić.