Zaba i Erste od 1. siječnja snižavaju kamatne stope

Zagrebačka banka snizit će kamatne stope na kredite s promjenjivom kamatnom stopom za 0,04 do 0,06 postotnih bodova, dok će za kredite u Erste banci smanjenje biti u rasponu od 0,14 do 0,37 postotnih bodova

168
kamatne stope
[Image by Susan Sewert from Pixabay]

U skladu s kretanjima Nacionalnih referentnih kamatnih stopa, Zagrebačka banka i Erste banka od 1. siječnja snižavaju kamatne stope na postojeće kredite s promjenjivom kamatnom stopom. Prije nekoliko dana to je najavila i Hrvatska poštanska banka.

Zagrebačka banka smanjit će za 0,06 postotnih poena kamatne stope na postojeće stambene i druge kredite u kunama kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1. Za kredite vezane uz euro kamatna stopa bit će manja za 0,05 postotnih poena.

Kod ostalih postojećih kredita kod kojih Banka koristi šestomjesečnu nacionalnu referentnu stopu (NRS2) kamatna stopa na kredite u kunama bit će manja za 0,04 postotnih poena. Za kredite vezane uz euro smanjenje će iznositi 0,05 postotnih poena.

Erste banka će od 1. siječnja sniziti kamatne stope na postojeće kredite s promjenjivom kamatnom stopom koji su ugovoreni prije 9. siječnja 2013. godine. Smanjenje će, ovisno o valuti kredita, biti u rasponu od 0,14 do 0,37 postotnih bodova.

Za građane koji u Erste banci imaju ugovore o kreditu uz promjenjivu kamatnu stopu, zaključene prije 9. siječnja 2013., ova promjena podrazumijeva niže kamatne stope u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. Najveća promjena odnosi se na kredite u eurima, kod kojih će kamatna stopa biti niža za 0,37 postotna boda. Za kredite u švicarskim francima, osim stambenih i adaptacijskih kod kojih se primjenjuje zakonska kamatna stopa od 3,23 posto, kamatna stopa će biti niža za 0,14 postotna boda, a za kredite u kunama za 0,04 postotna boda.

Zagrebačka banka je sve svoje klijente do 15. prosinca 2020. obavijestila o navedenom smanjenju, o umanjenoj visini anuiteta, kao i o novom otplatnom planu.

Erste banke će svoje klijente o promjenama, umanjenoj visini anuiteta i o novom otplatnom planu biti obaviješteni do 20. prosinca 2020. Snižena kamatna stopa bit će vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u veljači.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava ju Hrvatska narodna banka (HNB). NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora.

Zagrebačka banka navodi kako je od svoje prve objave 7. prosinca 2012. Nacionalna referentna stopa smanjena šesnaest puta. Kamatne stope na kunske kredite u Zagrebačkoj banci, ovisno o vrsti kredita, umanjene su između 1,95 i 2,26 postotnih bodova. Za kredite vezane uz euro kamatne stope smanjenje iznosi između 3,07 i 3,13 postotnih bodova.

U Erste banci kamatne stope za ugovore o kreditima s promjenljivom kamatnom stopom zaključene poslije 9. siječnja 2013. u kunama ili s valutnom klauzulom u eurima, usklađuju se s promjenama vrijednosti referentnih kamatnih stopa – NRS svakih 6 mjeseci, a kod kredita ugovorenih uz 12M EURIBOR svakih 12 mjeseci od zaključenja pojedinog ugovora. Promjene kamatne stope kod ovih kredita ovise o godini ugovaranja. Od 2013.godine navedene referentne kamatne stope su se umanjile: 6M NRS2 za kredite u kunama za 1,94 postotnih poena, za kredite u eurima 6M NRS1 za 3,09 postotnih poena i 12M EURIBOR za 1,03 postotnih poena.

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. srpnja 2021.