Zadruga za etično financiranje nastavlja borbu za bankarsku licenciju

ZEF već sada provodi jedini specijalizirani program predfinanciranja i sufinancirnja programa ruralnog razvoja te program financiranja projekata društvenog poduzetništva. U tu svrhu je ZEF do sada osigurao oko 3 milijuna kuna.

261
Zadruga za etično financiranje
Frane Šesnić, predsjednik Skupštine ZEF-a, Andreja Rosandić, ekspertica za društvenu ekonomiju, i Goran Jeras, upravitelj ZEF-a

Predstvnici Zadruge za etično financiranje (ZEF) održali su u utorak konferenciju za medije na kojoj su predstavili svoje aktivnosti s osvrtom na situaciju oko osnivanja prve etične banke u Hrvatskoj. Na konferenciji su govorili Goran Jeras, upravitelj ZEF-a, Andreja Rosandić, ekspertica za društvenu ekonomiju i donedavna članica NO ZEF-a, te Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije Zagreb i predsjednik skupštine ZEF-a.

Zadruga za etično financiranje djeluje gotovo četiri godine i u tom razdoblju je, uz podršku EaSI programa EU (program EU za poticanje zapošljavanja i društvenih inovacija), razvio modele i infrastrukturu koji su usmjereni prema poticanju i podržavanju razvojnih politika koje je Hrvatska kao članica Unije prihvatila, prije svega politike usmjerene prema poticanju ruralnog razvoja, sprečavanja depopulacije ruralnih sredina, poticanju zapošljavanja ugroženih skupina, poticanje financiranja malog i srednjeg poduzetništva, tehnoloških i društvenih inovacija te projekata obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kružnog gospodarstva.

ZEF već sada provodi jedini specijalizirani program financiranja ruralnog razvoja putem predfinanciranja i sufinanciranja programa ruralnog razvoja koji se kroz mjeru 19 plasiraju putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG) i LEADER programa, te program financiranja projekata društvenog poduzetništva. U tu svrhu je ZEF do sada osigurao oko 3 milijuna kuna.

Međutim, puni učinak potencijala iskorištavanja EU sredstava može se ostvariti isključivo putem osnivanja specijalizirane financijske institucijeetične banke – koja će predstavljati ključan element infrastrukture za poboljšavanje plasmana sredstava iz EU fondova (ESIF) kao i infrastrukture za plasman sredstava iz financijskih instrumenata podržanih od strane EU putem EIB-a, EIF-a i EBRD-a za sve ključne segmente gospodarstva. Zbog će ZEF početi raditi na stvaranju široki nacionalnog konsenzusa oko potrebe jačanja domaćeg bankarskog sektora s diversificiranim poslovnim modelima među kojima se model etičnog bankarstva.

Etične banke uspješno posluju u 15 država Europske unije i 50-ak država svijeta te
pokazuju da su po svom profilu rizika najsigurnije banke na svijetu s udjelom loših
kredita od svega 2 posto te da imaju iznimno velik učinak na razvoj zajednica i
gospodarstva u regijama u kojima djeluju.

Zadruga za etično financiranje od osnivanja 2014. aktivno radi na izradi modela kojima u navedenim područjima nudi rješenja u skladu s navedenim progresivnim politikama – od predlaganja osnivanja specijaliziranog fonda za društveno poduzetništvo i društveni učinak po tzv. EUSEF modelu (European Union Social Entrepreneurship Fund), preko nuđenja konkretnih projekata iz domene svoje ekspertize (prvo energetski neovisno brodogradilište – Leda, Korčula) pa do modela visokovrijedne održive inkluzivne stanogradnje koji priprema s Gradom Križevcima.

Iako je u više navrata predlagala rješenja za niz gorućih pitanja hrvatskog gospodarstva,  između ostaloga i u slučaju Agrokora, za što za razliku od drugih konzultanata nije uzela nikakvu novčanu naknadu, te iako je u sklopu toga prva ponudila sustavno rješenje, sužbene institucije ignorirale su ta rješenja. ZEF će ih zbog toga početi objavljivati javno kako bi se vidjelo da postoji realna mogućnost izgradnje bolje i pravednije ekonomije u  Hrvatskoj.

U četiri godine 1400 članova

Tijekom četiri godine djelovanja Zadruga za etično financiranje je okupila približno 1400 članova. Osim fizičkih osoba, članove čine poduzeća, zadruge, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge, sindikati, LAG-ovi, jedinice lokalne samouprave i razvojne agencije. Članovi Zadruge ujedno su i suvlasnici njezine imovine koji demokratskim putem, po principu “jedan član – jedan glas”, odlučuju o svim važnim pitanjima vezanima uz rad ZEF-a te biraju i razrješuju članove tijela Zadruge.

Učlanjenjem u Zadrugu članovi dobivaju platformu za međusobno umrežavanje,
suradnju i plasman svojih roba i usluga, pristup uslugama poslovnog i financijskog
savjetovanja. Zatim dobivaju podršku u izradi projektnih prijedloga vezanih uz EU fondove, ali i mogućnost ostvarivanja različitih pogodnosti na internom tržištu.

Zadruga za etično financiranje je odlukom Skupštine u jesen prošle godine pokrenula proces dokapitalizacije Tesla štedne banke s ciljem njezinog potpunog preuzimanja.

“U tom procesu poduzeli smo sve neophodne korake po najvišim pravilima struke kako bismo navedeni cilj i ostvarili, međutim, u petak 29. ožujka Trgovački sud u Zagrebu donio je odluku o otvaranju stečaja nad Tesla štednom bankom d.d. U svom rješenju o pokretanju stečaja, sud nije spomenuo da je pismenim putem na urudžbenom odjelu zaprimio naš zahtjev za sudjelovanjem u postupku kao niti da je zaprimio zahtjev većinskih dioničara za odbacivanje stečaja iako smo zadovoljavali financijske i kadrovske sposobnosti za dokapitalizaciju banke.

Stoga će ZEF nastaviti svoje aktivnosti s ciljem ulaska na hrvatsko bankarsko tržište
putem podnošenjem novog zahtjeva za bankarsku licenciju”, poručuju iz Zadruge za etično financiranje.