FSB i Siemens Energy dogovorili znanstvenoistraživačku suradnju

Sporazumom o suradnji definirana su načela dugoročne suradnje na svim područjima od zajedničkog interesa, što uključuje zajedničko prijavljivanje znanstvenoistraživačkih projekata na međunarodne i domaće izvore financiranja

24
FSB

Dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, i Uprava Siemens Energyja u Hrvatskoj, koju predstavljaju predsjednik Uprave Boris Miljavac, dipl. iur.,  i članica Uprave, Laura Musić, dipl. oec., potpisali su Sporazum o suradnji na istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima. Sporazumom o suradnji definirana su načela dugoročne suradnje između FSB-a i Siemens Energyja na svim područjima od zajedničkog interesa, što posebno uključuje zajedničko prijavljivanje znanstvenoistraživačkih projekata na međunarodne i domaće izvore financiranja te zajednički nastup prema gospodarstvu i javnim ustanovama vezano za istraživanja.

Sporazum se također odnosi i na stručni rad te obrazovanje, planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkog rada, korištenje opreme i laboratorija FSB-a i partnera u svrhu realizacije istraživačkog i nastavnog rada, kao i na donošenje prijedloga za osuvremenjivanje nastavnih programa i istraživačkih laboratorija. Uz navedeno, FSB i Siemens Energy također će surađivati na organiziranju i održavanju znanstvenih i stručnih skupova te gostujućih i pozvanih predavanja od zajedničkog interesa, kao i provođenju svih oblika znanstvenog i stručnog usavršavanja koje je od interesa za oba partnera.

“Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, počašćen je interesom tvrtke Siemens Energy za znanstvenom, nastavnom i stručnom suradnjom. Sigurni smo da ćemo zajedničkim snagama snažno doprinositi razvoju struke, znanstvenog rada te posebno kompetencija naših studenata. Jednako tako vjerujemo da ćemo kao Fakultet doprinositi i razvoju ove vodeće tvrtke u energetskom segmentu, a u konačnici i boljitku  društva u cjelini”, rekao je prilikom potpisivanja ugovora dekan Majetić.

“Smatram da je izuzetno važno da hrvatske institucije visokog obrazovanja i globalno vodeće kompanije u energetskom sektoru poput naše surađuju na širokom spektru tema. Na taj način zajednički podupiremo razvoj znanosti, u čemu vjerujem da leži naša snaga i naša budućnost”, poručio je pak predsjednik Uprave Siemens Energyja Boris Miljavac.