EU: Usvojena direktiva o Plavoj karti za privlačenje visokokvalificiranih radnika

Zemlje članice EU moći će paralelno sa shemom plave karte EU održavati nacionalne programe namijenjene visokokvalificiranim radnicima. No, nova pravila osiguravaju jednaki uvjete za nositelje plave karte EU -a i nositelje nacionalnih dozvola

116
Direktiva o Plavoj karti

Vijeće je u četvrtak, 7. listopada, usvojilo direktivu kojom se utvrđuju uvjeti ulaska i boravka za visokokvalificirane državljane izvan EU koji dolaze živjeti i raditi u EU (Direktiva o plavoj karti). Ovaj sustav prijema na razini cijele EU ima za cilj privući i zadržati visokokvalificirane radnike, osobito u sektorima koji se suočavaju s nedostatkom vještina.

Plava karta učvrstit će položaj Europske unije kao vrhunske globalne destinacije za visokokvalificirane radnike, s fleksibilnošću, mobilnošću i mogućnostima ponovnog okupljanja obitelji koje pruža.

Nova pravila, koja će zamijeniti postojeća, dodatno usklađuju uvjete ulaska i boravka visokokvalificiranih radnika i povećavaju atraktivnost plave karte EU-a. Konkretno, ona uspostavljaju sveobuhvatnije kriterije za prijem, olakšavaju mobilnost unutar EU-a i ponovno okupljanje obitelji, pojednostavljuju postupke za priznate poslodavce, omogućuju vrlo visoku razinu pristupa tržištu rada i proširuju opseg na članove obitelji državljana EU-a koji nisu iz EU-a i korisnike međunarodne zaštite.

Zemlje članice EU moći će paralelno sa shemom plave karte EU održavati nacionalne programe namijenjene visokokvalificiranim radnicima. No, nova pravila uvest će niz odredbi kako bi se osigurali jednaki uvjeti tako da nositelji plave karte EU -a i njihove obitelji ne budu u nepovoljnom položaju u odnosu na nositelje nacionalnih dozvola.

Usvojeni tekst stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu.

Zemlje članice tada će imati dvije godine da donesu potrebne zakone za usklađivanje s ovom direktivom.