Jadran – Galenski laboratorij: Dividenda 9 kuna po dionici

Dividenda bi se isplatila iz kumulirane zadržane dobiti ostvarene u 2008.godini. Pravo na isplatu dividende pripada dioničarima upisanim u Registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 15 dana prije isplate dividende

210
Galenski laboratorij

Društvo Jadran – Galenski laboratorij objavilo je na internetskim stranicama Zagrebačke burze poziv za Glavnu skupštinu društva koja bi se trebala održati 15. lipnja. Dioničari bi između ostaloga trebali odlučiti o raspodjeli dobiti za 2019. godinu, isplati dividende, davanju razrješnice Upravnom odboru te odobrenja za kupnju vlastitih dionica.

Prema prijedlogu Upravnog odbora 6 milijuna kuna iz prošlogodišnje dobiti rasporedilo bi se u ostale rezerve društva za neotpisane troškove razvoja iskazanih u aktivi. Preostalih 71,87 milijuna kuna rasporedilo bi se u zadržanu dobit.

Upravni odbor predložio je isplatu dividende od 9 kuna po dionici. Dividenda bi se isplatila iz kumulirane zadržane dobiti ostvarene u 2008.godini. Pravo na isplatu dividende pripada dioničarima upisanim u Registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 15 dana prije isplate dividende.

Dioničare na skupštini mogu zastupati I opunomoćenici s valjanom punomoći dioničara. Potpis na punomoći ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.