Jasna Širola u NO-u KentBanke zamijenila Danijelu Roguljić Novak

Jasna Širola u Nadzornom odboru zamijenila je Danielu Roguljić Novak. Uz Jasnu Širolu u Nadzornom odboru KentBanke su Mehmet Gani Sönmez kao predsjednik, te članovi Zdenko Adrović, Nurgün Eyüboğl i Gürol Baloğlu

66

Jasna Širola nova je članica Nadzornog odbora KentBanke. Nakon potvrde Savjeta HNB-a ona je na mjestu članice Nadzornog odbora zamijenila Danielu Roguljić Novak. Uz Jasnu Širolu kao novu članicu, u Nadzornom odboru i nadalje su Mehmet Gani Sönmez kao predsjednik, te članovi Zdenko Adrović, Nurgün Eyüboğl i Gürol Baloğlu.

Jasna Širola
Jasna Širola

Jasna Širola svoju karijeru u bankarstvu gradila je više od tri desetljeća, a najveći dio karijere vezan je uz Raiffeisen banku u Hrvatskoj. Tijekom 20 godina u Raiffeisen banci obnašala je razne rukovodeće dužnosti, a dvanaest godina bila je članica Uprave, te pet godina članica Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva.

Nakon toga, 2016. godine prelazi u Addiko Bank Hrvatska na poziciju članice uprave zadužene za poslovanje sa stanovništvom, operacije i IT, a od 2018. godine kao članica Uprave bila je odgovorna za operacije i IT. U mirovinu odlazi 2020. godine.

Jasna Širola diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te je završila brojne međunarodne i stručne menadžment programe.