Kvartalna operativna dobit Optima Telekoma 29,3 mil. kuna

U rezidencijalnom IPTV segmentu broj korisnika je povećan za 14,2 posto u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine., dok su prihodi od multimedije porasli su za 10,6 posto

70
Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima telekoma

Optima Telekom Grupa u prva tri mjeseca 2020. godine ostvarila je rast operativne dobiti (EBITDA) prije jednokratnih stavki nakon najmova za 2,4 posto na 29,3 milijuna kuna te je, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veća za 0,7 milijuna kuna. Ovaj rast prati i EBITDA marža koja je veća za 5,1 postotna poena i iznosi 26,1 posto.

Zahvaljujući kontinuiranim marketinškim i prodajnim aktivnostima u rezidencijalnom IPTV segmentu bilježi se povećanje broja korisnika od 14,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te povećenje od 3 posto u odnosu na pethodni kvartal. Prihodi od multimedije porasli su za 10,6 posto u usporedbi s prvim tromjesečjem 2019. godine te 4,3 posto u odnosu na prethodni kvartal.

Pad broja korisnika u rezidencijalnom segmentu

U rezidencijalnom segmentu broj korisnika širokopojasnog pristupa internetu pada za 5,9 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U odnosu na prethodni kvartal stanje korisničke baze ostaje isto. Razlozi pada leže u povećanju potražnje za internetom putem pokretnih mreža što je rezultiralo i padom prihoda od 7,1 posto u odnosu na isti kvartal prošle godine te padom od 1,1 posto u odnosu na prethodni kvartal.

U prvom kvartalu 2020. nastavlja se trend smanjenja broja rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge. Supstitutivne tehnologije su i dalje dominantni pokretači tog trenda te je broj rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge manji za 9,1 posto u odnosu na isti kvartal prethodne godine dok je prihod od nepokretne javne govorne usluge manji za 13,6 posto u istom periodu. U odnosu na prethodni kvartal, zabilježen je pad broja korisnika od 3,0 posto dok su prihodi niži za 4,9 posto.

Neznatan rast prihoda u poslovnom segmentu

Poslovni segment korisnika bilježi rast prihoda od 1,8 posto u segmentu širokopojasnog pristupa internetu u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a 1,7 posto u odnosu na prethodni kvartal. Korisnička baza širokopojasnog pristupa internetu je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manja za 6,4 posto, a u odnosu na četvrti kvartal 2019. za 1,8 posto.

U prvom kvartalu 2020. Optima Telekom bilježi izvrsne rezultate u ICT segmentu. U odnosu na prvo tromjesečje 2019. prihodi od ICT usluga povećani su za 173 posto te iznose 3 milijuna kuna uz maržu od 24 posto.

Prihod od tranzita govornih usluga je u prvom kvartalu 2020. godine zabilježio značajan pad od 75,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a što je posljedica smanjenja obima poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga. Ovo smanjenje prihoda prati proporcionalno smanjenje troškova tranzita te je njegov utjecaj na EBITDA maržu zanemariv.

Najviše uloženo u proširenje usluga i UT sustave

Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvom tromjesečju 2020. godine iznosila su 35,9 milijuna kuna, od čega je 4,0 milijuna uloženo u opremu za rezidencijalne i poslovne korisnike, 7,8 milijuna u optičku infrastrukturu, pristupnu mrežu i jezgru, dok je 24,0 milijuna kuna uloženo u proširenje usluga korisnicima i IT sustave.

Tijekom prvog kvartala 2020. godine Optima Telekom dovršio je integraciju dodatnih funkcionalnosti novog UC (engl. Unified Communications) softswitch sustava, konkretno softphone aplikacije, koja omogućava obavljanje poziva putem računala preko udaljenog pristupa korporativnoj telefoniji, a što je odličan odgovor na potrebe poslovnih korisnika u novonastaloj situaciji vezanoj uz COVID-19.

“Snažna orijentacija na korisnika ostaje u fokusu Društva i u narednom razdoblju, a u cilju poboljšanja korisničkog iskustva i povećanja zadovoljstva. Svakako ćemo nastaviti s digitalizacijom procesa i sustava što će nam omogućiti još bržu i bolju reakciju na potrebe naših korisnika”, poručio je Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima Telekoma.