Životni ciklus zgrada u Europi kao kriterij održivosti

Kampanja #BuildingLife i projekt LIFE Level(s) usmjeravaju Europu prema dekarbonizaciji sektora zgradarstva.

63
#BuildingLife
Cilj projekta #BuildingLife je ostvarenje nižih razina emisija CO2 unutar građevinskog sektora

U nastojanju za postizanjem gospodarske stabilnosti, financijske solidarnosti i multilateralne afirmacije Europe, pred novom garniturom Europske komisije brojni su izazovi i cijevi, a jedan od njih je i europski Zeleni plan, koji će oblikovati budućnost Europe.

Zeleni plan podrazumijeva integraciju termina održivosti s lepezom aktivnosti i mjera institucija Europske unije usmjerenih prema gospodarskom boljitku, prateći zajedničke standarde izvrsnosti. U tom kontekstu gotovo je nemoguće zaobići pitanja kvalitete ljudskog zdravlja i zaštite okoliša, a još teže ne ukazati na primarne izvore ugroza takvih pitanja.

Emisije stakleničkih plinova, posebice CO2, uzrokuju zagrijavanje Zemljine atmosfere, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, topljenje ledenjaka te onečišćenje zraka.Sučivši se s podatkom da oko 36 posto emisija ugljikova dioksida (CO2) i 40 posto energetske potrošnje proizlazi iz izgrađenog okoliša, Europska komisija kumulativno iznosi nove ciljeve koji se dotiču nižih stopa potrošnje energije u zgradama te korištenja obnovljivih izvora energije, sve s ciljem ostvarenja klimatske neutralnosti do 2050. godine.

GBC Croatia (Hrvatski savjet za zelenu gradnju), kao dio međunarodne mreže aktera osviještenih glede pitanja energetske učinkovitosti i mehanizama održivosti, projektom LIFE Level(s) nastoji ostvariti integraciju posljednje uvedenih praksi Europske komisije u nacionalne procese i sustave vrijednosti.

Okvir Level(s) Europske komisije, ključan je pristup u mjerenju okolišnih performansi zgrada.

Višegodišnje testirani sustav mjerenja, Level(s) je namijenjen sektoru zgradarstva, kako bi se kroz predviđene pokazatelje održivosti omogućilo sustavno praćenje potencijalne štetnosti zgrade u različitima fazama izgradnje, namjene i rušenja. Navedena cjeloživotna perspektiva mjerenja štetnih emisija, omogućava korisnicima usmjeravanje na praktične komponente vijeka zgrada u ostvarenju okolišnih društveno-političkih ciljeva.

Usprkos značaju sadržaja i dostupnosti informacija, Hrvatska je, kao i brojne druge članice EU, u određenoj mjeri van dodira s integrativnim mehanizmima kao što je Level(s).

#BuildingLife kampanja

Višenacionalnom kampanjom #BuildingLife, grupa prepoznatih Savjeta za zelenu gradnju, galvanizira dionike na nacionalnim razinama i diljem Europe, prema zajedničkom suočavanju s klimatskim izazovima i nepovoljnim utjecajem zgrada na okoliš i ljudsko zdravlje. Prvi korak pri adresiranju značaja potpune dekarbonizacije sektora jest segregacija samog problema emisija CO2 na komponente koje odražavaju specifična pitanja.

Cilj projekta #BuildingLife je ostvarenje nižih razina emisija CO2 unutar građevinskog sektora kroz utjecaj na privatni sektor i zagovaračke aktivnosti prema donositeljima političkih odluka.

Stoga je GBC Croatia za nacionalno je tržište definirao termine nužne pri razumijevanju cjeloživotnog vijeka zgrada. Ugrađeni ugljik (embodied carbon), podrazumijeva emisije proizašle za vrijeme proizvodnje materijala i opreme, transporta i izgradnje, te razgradnje i prenamjene zgrada, te doprinosi svjetskim emisijama stakleničkih plinova s 11%. Radni ugljik (operational carbon), onaj je ugljik koji nastaje kao rezultat potrošnje energije u operativnoj uporabi građevine. Usprkos činjenici kako je radni ugljik izvor 28% svjetskih emisija stakleničkih plinova, kao mjerilo je nedovoljan za uspješno hvatanje u koštac s ukupnim zagađenjem prouzrokovanim štetnim emisijama.

#BuildingLife kampanja okuplja predstavnike iz cijelog sektora kako bi izradili znanstveno i industrijsko potkrepljeni nacionalni plan dekarbonizacije. Suradnjom privatnog i javnog sektora, #BuildingLife kampanja će potaknuti promjenu u europskim politikama koje se odnose na ukupni utjecaj zgrada na okoliš.

Svjetska borbe za dekarbonizaciju

Kampanja u Hrvatskoj je pokrenuta uz podršku nekoliko značajnih ambasadora, uključujući dr.sc. Julija Domca, posebnog savjetnika Predsjednika Republike za energiju i klimu; Martinu Šimić Baranović, direktoricu Signify Hrvatska; Dražena Jakšića, ravnatelja Energetskog Instituta Hrvoje Požar; Vedranu Likan, inicijatoricu osnivanja i počasnu članicu Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju i direktoricu Colliers Hrvatska; Vladimira Bartakovića, direktora Sika-e Hrvatska; Vladimira Turinu, direktora Viessmann-a Hrvatska.

Dean Smolar, naglašava da je #BuildingLife projekt nužan radi svjetske borbe za dekarbonizaciju i postizanje ciljeva klimatske neutralnosti. “Vjerujemo da zajedničkim suočavanjem s pitanjem ostvarenja nultih stopa emisija CO2, omogućavamo brži gospodarski oporavak i pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi”, kazao je Smolar.

Dr. sc. Julije Domac, posebni savjetnik Predsjednika Republike za energiju i klimu dodao je: „Naš odgovor na klimatsku krizu test je vjerodostojnosti, humanosti i solidarnosti. Gradovi, regije i njihove energetske agencije vjeruju da Europska unija može postati klimatsko neutralni kontinent, ali samo ambicioznim djelovanjem – zgrade tu moraju biti u prvom planu!“

Kako bi misija Europske unije o konačnoj klimatskoj neutralnosti, delegirana na države članice, uspješno zaživjela, GBC Croatia s partnerima poziva na interdisciplinarni pristup kroz povezivanje predvodnika unutar industrije te donositelja političkih odluka.

Kontinuirana revizija i prilagodba europskih i nacionalnih klimatskih politika, integracija i podjela najboljih praksi od strane predstavnika industrije te predane zagovaračke aktivnosti aktera poput Savjeta za zelenu gradnju, čimbenici su koji usmjeravaju ideje dekarbonizacije sektora zgradarstva prema pragmatičnim rješenjima i time se etabliraju kao istinska manifestacija europskog Zelenog plana.