Implementacija višerazinskog okvira energetske obnove u Velikoj Gorici

Cilj BUILD UPON2 projekta je izgradnja međunarodnog dokumenta koji će služiti kao široko primjenjivi okvir za implementaciju Dugoročne strategije obnove zgrada kroz suradnju s lokalnim, nacionalnim i europskim dionicima

45
BUILD UPON2

Multimedijalni centar Turističke zajednice grada Velike Gorice, ugostio je predstavnike projekta BUILD UPON2, financiranog od strane programa Horizon 2020. Sastanak su organizirali Hrvatski savjet za zelenu gradnju i Climate Alliance, nositelj projektne aktivnosti vezane za organizaciju sastanaka u gradovima pilotima država koje sudjeluju u provedbi projekta.

Cilj BUILD UPON2 projekta je izgradnja međunarodnog dokumenta koji će služiti kao široko primjenjivi okvir za implementaciju Dugoročne strategije obnove zgrada kroz suradnju s lokalnim, nacionalnim i europskim dionicima.

Ideja sastanka je bila omogućavanje testiranja Višerazinskog okvira energetske obnove kroz ostvarenje uvida u tri kategorije pokazatelja kvalitete (okolišni, društveni i ekonomski) na razini sektora građevine i energetske obnove objekata u vlasništvu Velike Gorice.

Sastankom je moderirao Benjamin Petrović, projektni koordinator Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, uz goste Silvie Nanni i Jonasa Rönnefartha iz Climate Alliance-a. Ključni akteri sastanka, koji su pružali sugestije i komentare na trenutno stanje građevinskih obnova, lokalne politike glede klimatskih promjena, te dijelili ideje kako integrirati Okvir projekta BUILD UPON2 u postojeće prakse, bili su predstavnici grada pilota Velike Gorice te predstavnici gradova sljedbenika, Karlovca i Svetog Ivana Zeline.

Ostvarenjem uvida u lokalne kapacitete i razine usklađenosti s Okvirom, Gordana Mikulčić-Krnjaja, pročelnica gradskog Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša, te Marko Ružić i Meri Barišić, dali su kvalitativan doprinos prikazu stanja dostupnosti podataka glede pojedinih pokazatelja. Također, Robert Vodopić kao predstavnik grada Karlovca, i Sunčica Mateljan-Kranjčević, predstavnica grada Svetog Ivana Zeline, dali su dodatan uvid u iste situacije iz perspektive gradova koje predstavljaju.

Uspješna provedba radionica predstavlja novi korak u razvoju kvalitetnog Okvira kroz koji će se nastojati podići kvalitetu procesa energetskih obnova na lokalnim razinama te uskladiti najbolje prakse na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini.