Nove Uzance o građenju povećat će likvidnost građevinskih tvrtki

Očekuje se da će nove Uzance o građenju smanjiti broj građevinskih sporova vezanih uz ugovore o građenju. Naime, građevinski sporovi su među najsloženijima u sudskoj praksi jer je riječ o sporovima visoke novčane vrijednosti

78
Uzance o građenju
[Foto: Točka na i media]

U Narodnim novinama od 13. prosinca (NN 137/2021) objavljene su nove Uzance o građenju kojima se uređuju se odnosi između naručitelja i izvođača koji su ugovorno povezani u poslovima građenja. Nova pravila za građevinare koje su utvrdile Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora trebala bi olakšati i poboljšati poslovanje građevinskih tvrtki u odnosu na primjenu dosadašnjih pravila koja su donesena još davne 1977. godine.

Naime, Zakon o gradnji ovlastio je HGK i HUP da utvrde i objave posebne uzance o građenju koji se primjenjuju u skladu s posebnim propisima o obveznim odnosima uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo.

Nova pravila za lakše poslovanje

Uzance uređuju nepredviđene radove, podizvođače, vrste jamstava, ugovaranje cijene radova i promjene tih cijena, proturječja između projekta i troškovnika, propisane obveze naručitelja vezane za izradu izvedbenog projekta, obveza plaćanja izvantroškovničkih radova izvedenih po nalogu naručitelja bez pisanog dodatka ugovora…

Potpredsjednica HGK Mirjana Čagalj istaknula je kako će nova pravila povećati likvidnost građevinskih tvrtki: teret podnošenja promjena cijena smanjen je s deset na tri posto, malo bolje je regulirana građevinska knjiga odnosno ‘ključ u ruke’, omogućena je promjena cijene od trenutka davanja ponude do trenutka potpisivanja ugovora…

Naime, tumači Čagalj, razdoblje donošenja odluke u postupku javne nabave do potpisivanja ugovora ponekad traje više od osam mjeseci, a cijene građevinskog materijala u tih osam mjeseci mogu jako porasti. Porast cijene je posebno bio izražen u ovoj godini.

Predsjednik Udruženja graditeljstva HGK Zlatko Sirovec istaknuo je pak kako se “ugovorna kazna ne može više naplaćivati do primopredaje nego do završetka radova”.

Novim pravilima predviđene su okolnosti koje mogu biti razlogom za produženje roka građenja, precizirani su uvjeti uvođenja u posao izvođača, regulirani su odnosi izvođača i podizvođača, detaljnije je uređen jamstveni rok i naplata bankovnih garancija za obveze iz jamstvenog roka, uređeno je pitanje jamstva za opremu koja se ugrađuje u građevinu, precizirana su pitanja završetka radova i primopredaje radova, uređeno je izdavanje okončane situacije i okončanog obračuna te raskid ugovora i nadležnosti arbitraže za rješavanje sporova.

Povećanje plaća po kolektivnim ugovorima

Predsjednik Udruge graditeljstva pri HUP-u Mirko Habijanec uvjeren je kako
nova pravila donose boljitak za više od sto tisuća zaposlenih u graditeljstvu: “Ja se nadam, bar tako iščitavam iz ovoga, povećanju plaća po kolektivnim ugovorima. Mi smo svjesni da plaće u građevinarstvu moraju biti iznad minimalne plaće jer će nam to omogućiti da imamo puno više kvalificiranih radnika”.

“Oni koji smatraju da je FIDIC prekompliciran, prvenstveno administrativno, dobivaju nova pravila ponašanja za koja svi oni koji imaju iskustva u građevini smatraju da će biti lakša i da će građevinarima dati puno više slobode u ugovaranju njihovih obveza”, poručio je pak ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Očekuje se da će nove Uzance o građenju smanjiti broj građevinskih sporova vezanih uz ugovore o građenju. Naime, građevinski sporovi su među najsloženijima u sudskoj praksi jer je riječ o sporovima visoke novčane vrijednosti.