Krka Bike: Nacionalni park Krka dobio 470 kilometara biciklističkih staza

U Parku je četrnaest biciklističkih ruta, od toga pet brdsko-biciklističkih, tri cestovne te šest ruta za ugodnu obiteljsku vožnju. Najduža je cestovna 'kraljevska ruta' duga 95,1 kilometar, a najkraća je obiteljska ruta prema Skradinskom buku

148
Krka bike

Prošlog tjedna u novouređenom Centru kretanja za posjetitelje u Laškovici predstavljen je projekt Krka bike: 470 km biciklističkih ruta kroz Nacionalni park Krka.

S novim biciklističkim stazama i 29 kilometara postojećih pješačkih staza, NP Krka postaje rekreativna zona za lokalno stanovništvo i nezaobilazno odredište za sve ljubitelje aktivnog boravka u prirodi, pogotovo na srednjem i gornjem toku rijeke Krke. Zahvaljujući konfiguraciji terena i prirodnim fenomenima u okruženju, područje Nacionalnog parka Krka pruža brojne mogućnosti za bavljenje sportom. Svaki posjetitelj može kreirati vlastiti plan obilaska Parka: vožnju bicikla, izlet brodom ili pješačenje poučno-pješačkim stazama.

“Projekt biciklističkih ruta dugogodišnja je vizija Javne ustanove Nacionalni park Krka, koja je, na naše veliko zadovoljstvo, sada ostvarena. Želja nam je bila ponuditi raznolikost sadržaja, nove mogućnosti obilaska Parka”, poručio je u priopćenju ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Krka Krešimir Šakić.

“Nacionalni park Krka”, dodaje ravnatelj Šakić, “ima veliki potencijal kao rekreativno područje. Moramo biti motivator za kretanje svim ljudima koji tu žive i razvijati oblik posjećivanja koji je kompatibilan s resursom kojim upravljamo, a to su upravo pješačenje i biciklizam koji najmanje utječu na prirodu”.

>>Nacionalnom parku Krka 66 milijuna bespovratnih kuna

Za projekt je izdvojeno je 454.250 kuna, što uključuje izradu studije rizika i GPS tragova biciklističkih putova te izradu i postavljanje cikloturističke signalizacije.

“Vjerujemo da će Krka bike produljiti boravak posjetitelja na nekoliko dana, što će doprinijeti i održivom razvoju cijelog područja”, istaknuo je Šakić.

Na raspolaganju 14 biciklističkih staza

U Parku je četrnaest biciklističkih ruta, od toga pet brdsko-biciklističkih (MTB), tri cestovne (Road) te šest ruta za ugodnu obiteljsku vožnju (Track). Na svakoj ruti nalaze se vidikovci s kojih se pruža pogled na rijeku Krku i prirodu koja ju okružuje.

Sve rute su kružne, a tri su početne točke svih ruta: ispostava Nacionalnog parka u Skradinu, posjetiteljski centar u Laškovici i Eko kampus Krka u Puljanima. Staze se na nekim lokacijama presijecaju ili idu paralelno, ali nije predviđen prelazak biciklista s jedne staze na drugu.

Najduža je “kraljevska ruta”, duga 95,1 kilometar, koja počinje ispred ispostave NP Krka u Skradinu, prolazi kroz mjesta Rupe i Kistanje, a završava u Burnumu (rimskom vojnom amfiteatru). Na povratku u Skradin spušta se dva puta u kanjon rijeke Krke (na slap Brljan i Roški slap) da bi se od Laškovice istim putom vratila u Skradin.

Najkraća ruta duga je 8,6 kilometara. Polazi od Skradina uzvodno uz Krku do Skradinskog buka, najljepšeg i najposjećenijeg slapa na Krki.

Za aktivne sportaše, rekreativce i obitelji

Cestovne rute predviđene su za vožnju sportskim cestovnim biciklima po kvalitetnim asfaltiranim cestama. Iznadprosječne su duljine i različitih visinskih profila. Namijenjena je aktivnim sportašima koji traže fizički zahtjevne izazove.

Obiteljska ruta predviđena je za vožnju treking, brdskim ili city biciklima po asfaltiranim cestama i kvalitetnim makadamskim putovima, s blagim usponima i padovima, bez tehnički zahtjevnih dijelova. Namijenjena je, naravno, obiteljima s djecom te manje zahtjevnim rekreativcima svih dobi koji žele uživati u prirodi.

Brdsko-biciklistička ruta predviđena je za vožnju brdskim biciklima po uređenim i neuređenim šumskim stazama, različitim putovima, s usponima i spustovima koji mogu imati i vrlo velik nagib. Namijenjena je biciklistima s dobrom fizičkom kondicijom i naprednim vještinama upravljanja biciklom.

Na svim rutama postavljena je propisana cikloturistička signalizacija, a posjetiteljima su dostupne i brošure s detaljnim opisom, fotografijama, kartama i GPS koordinatama ruta.

Za svaku rutu napravljena je analiza postojećeg stanja na trasi kako bi se utvrdile terenske mogućnosti uređenja staza, moguće dionice i visinski profili staza, karakteristike javnih prometnih površina kojima rute prolaze tei njihova nadležnost. Moguće rute anaizirane su polaganjem predloženih ruta na kartografske podloge i terenskim snimanjem ruta uređajem za satelitsko pozicioniranje. Napravljena je i studija rizika, kako bi se biciklistima  omogućila maksimalnu sigurnost, na temelju koje je na stazama postavljeno više od tristo znakova.

Pogledajte kratki promotivni film koji prikazuje svu ljepotu i raznolikost cikloturizma u okruženju zaštićene prirode i jedinstvene kulturnopovijesne baštine.