Raspisan natječaj za investitora projekta Pašman Rivijera

Međunarodni natječaj za izbor investitora za realizaciju turističkog projekta na jugozapadnoj obali otoka Pašmana vrijednog 500 milijuna eura otvoren je do 9. ožujka

135
Pašman Rivijera (foto: Pašman Rivijera)
Uvala Soline

Općina Pašman raspisala je potkraj prošlog tjedna međunarodni natječaj za izbor investitora za realizaciju turističkog projekta “Pašman Rivijera”na jugozapadnoj obali otoka, piše portal Naši školji.

“O veličini i značaju tog razvojnog projekta nije potrebno posebno govoriti, dovoljno je reći da je investicija teška oko 500 milijuna eura i predstavlja iznimno privlačno područje za razvoj različitih oblika turizma visoke kategorije u skladu sa suvremenim trendovima turističke potražnje u netaknutoj prirodi. Natječaj je otvoren do 9. ožujka, a nakon toga slijedi druga faza”, najavljuje načelnik Općine Pašman Krešimir Ćosić.

Dugo se, kaže, najavljivalo i čekalo raspisivanje natječaja, ali sada se promijenila investicijska klima. U posljednje vrijeme obišlo ih je desetak velikih inozemnih ulagača iz Švicarske, Velike Britanije SAD-a i jedan konzorcij u kojemu su i potencijalni ulagači iz Hrvatske. Tako su stvoreni uvjeti za novi korak u tom projektu koji će, kada se realizira, zasigurno promijeniti kompletnu sliku cijelog otoka, otvoriti najmanje stotinjak radnih mjesta, omogućiti Pašmanu razvoj vrhunske i atraktivne destinacije održivog turizma s očuvanjem prirodnih karakteristika područja, lokalne tradicije i kulturne baštine.

Atraktivna destinacija

Projekt „Pašman Rivijera“ prostirat će uz osam kilometara dugu obalu, na površini od gotovo 300 hektara, od čega je oko 100 hektara građevinsko područje, a ostatak otpada na površine rekreativno-poljoprivredne namjene.
Područje obuhvata projekta sastoji se od građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene “Soline“ površine oko 50 hektara, građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene “Žinčena” također površine oko 50 hektara, građevinskog područja servisno logističke namjene površine oko 5 hektara, područja poljoprivrednih i hortikulturnih sadržaja u neposrednoj blizini turističkih zona površine oko155 hektara.

Osnovna infrastruktura (voda i odvodnja) rješava se u okviru šireg obuhvata kroz aglomeraciju Biogradske rivijere koja je upravo u procesu pripreme dokumentacije za financiranje iz EU fondova. Za pristupnu prometnicu, od glavne otočne ceste do točke ulaska u područje obuhvata projekta, Općina Pašman ishodila je građevinsku dozvolu, a gradit će de se sredstvima društva „Pašman Rivijere“.  Elektro-energetska opskrba planirana je kroz postojeće prstene elektro-energetske mreže Biograd – Zadar preko otoka Ugljana i Pašmana. Općina Pašman riješila je vlasništvo 1/1 i ima koncesijsko rješenje.

Zahtjev za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za realizaciju projekta mogu dostaviti domaće ili strane pravne osobe ili zajednica pravnih osoba (konzorcij) kao zainteresirani investitor.