Za pročišćivač otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška 42 mil. kn

Izgradnja pročišćivača započela je u travnju ove godine. Kapacitet uređaja projektiran je na 22.100 ES (ekvivalent stanovnik, izračun opterećenja kod pročišćavanja otpadnih voda), te na protok od 193 l/s. Rok za završetak radova je rujan 2022.

40
aglomeracija Nova Gradiška

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta “Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza” vrijednog 143 milijuna kuna. Projekt se provodi  putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a izgradnja pročišćivača je završna faza projekta.

Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Projekt koji obuhvaća aglomeraciju Nove Gradiška financira se sa 70 posto bespovratnih sredstva iz fonodva EU, a 30 posto su javna (nacionalna) sredstva. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ugovorena je za 41,69 milijuna kuna bez PDV-a.

Izgradnja pročišćivača započela je u travnju ove godine. Trenutno je u izgradnji mehanički dio sustava za obradu otpadnih voda, a nakon završetka građevinskih radova slijedi postavljanje strojne oprema, gruba i fina rešetka, pjeskolov i mastolov uz svu popratnu opremu, objasnio je direktor Davor Rukavina.

Građevinski radovi na biološkom tretmanu uglavnom su gotovi, a trenutačno se postavljaju strojevi. Grade se upravna zgrada, garaže i radiona. U toj će zgradi biti prostorije za djelatnike i nadzorni sustav te laboratorij za analize otpadnih voda.

Započeti su i radovi na prilaznoj cesti i sanaciji mosta na Šumetlici koji je dio prilaznog puta samom pročišćivača. Posljednja faza je izgradnja kolektora kojim će se pročišćena otpadna voda odvoditi do izljevnog mjesta u blizini rijeke Save.

Kapacitet uređaja projektiran je na 22.100 ES (ekvivalent stanovnik, izračun opterećenja kod pročišćavanja otpadnih voda), te na protok od 193 l/s. Rok za završetak radova je rujan 2022.

Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, a njegovom gradnjom će biti zaokružena velika cjelina na području aglomeracije Nova Gradiška, gdje svi stanovnici imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi i gdje će sva otpadna voda biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.

“Potpunom izgradnjom očekujemo rješavanje dugogodišnjih problema na ovim prostorima koji će dobiti modernu komunalnu infrastrukturu za 21. stoljeće”, dodaje Rukavina te dodaje: “Bez europskih sredstava najvjerojatnije nikada ne bismo riješili postojeće probleme i još bismo dugi niz godina bili suočeni sa gubicima i nezadovoljavajućom vodoopskrbom i odvodnjom. Na ovaj smo način zaokružili cjelokupni proces komunalnog razvoja našeg grada i njegove okolice”.

Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija Vodovod zapadne Slavonije proveo je veliki broj projekata kojima su poboljšane vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda. Kroz prvu fazu projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška izgrađeno je 32 km kanalizacijske mreže, uključujući i 1824 priprmljena kućna priključka na kanalizaciju u naseljima Giletinci, Prvča, Rešetari, Zapolje, Adžamovci, Gunjavci, Drežnik i Brđani. Na istom tom području izgrađeno je 8 retencijskih bazena i 12 crpnih stanica kako bi se unaprijedio sustav kanalizacije. Osim toga, izgrađeno je 3700 m vodovoda te vodosprema kapaciteta 3000 m³. Na cijeloj aglomeraciji izgrađeno je i ukupno 2955 besplatnih priključaka na vodu.