HPB financijska pismenost: Pravila za izradu poslovnog plana

Izrada poslovnog plana nije bauk, samo treba slijediti pravila koja kažu 'konzervativno planirajte i pokažite da je poslovni pothvat opravdan'

436
Poslovni plan

Što je važno pri izradi poslovnog plana

 • Realno procijeniti prihode i rashode
 • Očekivane marže usporediti s poduzećima iste djelatnosti
 • Dobro isplanirati troškove zaposlenika
 • Angažirati konzultanta s iskustvom u određenoj djelatnosti
 • Navesti realne rokove povrata kredita

Poduzetnici se često fokusiraju na to kako prezentirati poslovni plan koji će se svidjeti banci, umjesto da objektivno procijene ideju i uspjeh na tržištu. Mnogi od njih misle da moraju pokazati da je projekt jako profitabilan pa precjenjuju prihode ili podcjenjuju rashode, zanemaruju važnost usporedbe očekivanih marži s onima koje određena djelatnost ostvaruje, isplaniraju plaće zaposlenika ispod minimalca itd.

Također, važno je izabrati konzultanta koji je upućen u određenu djelatnost. Dobar poslovni plan uključuje i realnu procjenu rokove povrata kredita koji ne smije biti duži od ekonomskog vijeka predmeta financiranja. Recimo, ako se stroj amortizira kroz 5 godina, kredit ne može biti na 7 godina.

Tri uvjeta za održiv poslovni plan:

 • vlastito učešće
 • iskusan menadžment i dobar tim
 • kvalitetan proizvod koji ima kupce

Što sadrži plan poslovanja?

 • informacije o poduzetniku (predmet poslovanja, postojeća imovina/poslovanje)
 • analizu tržišta (tržište nabave, tržište prodaje, konkurencija)
 • tehničko-tehnološku analizu (struktura i visina investicijskih troškova, broj i kvalifikacijska struktura zaposlenih, kapaciteti proizvodnje)
 • ekonomsko-financijsku analizu (formiranje prihoda, investicije u dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu, izvori financiranja, račun dobiti i gubitka, financijski tok i bilanca)
 • ocjenu (statička i dinamička – ocjena rentabilnosti, likvidnosti te rizika i neizvjesnosti)

Važna točka pokrića

Važan element kod ocjenjivanja rizičnosti plasmana je vlastito učešće poduzetnika, a poželjno je da iznosi minimalno 25% investicije kako bi sam poduzetnik pokazao ozbiljnost i vjeru u projekt.
Važna stavka u ocjeni projekta je točka pokrića koja govori o pragu rentabilnosti, odnosno pokazuje može li poduzetnički pothvat podnijeti negativne utjecaje na prihode i troškove bez stvaranja gubitaka. Npr. koliki je potreban broj dana popunjenosti u nekom hotelu ako pretpostavimo da će cijena noćenja biti manja od planirane, da bi projekt bio rentabilan i da bi se kredit uredno vraćao.

Poslovni plan trebala bi pratiti i eventualna pisma namjere i ugovori za otkup proizvoda/usluga kao argumentacija buduće prodaje. Kvalitetno planiranje nije moguće bez detaljne analize tržišta i prodajnih kanala.