Natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
foto: pixabay

Državne potpore koje se dodjeljuju ovim pozivom treba shvatiti kao poticaje, a ta potpora se može shvatiti kao poticaj samo ako je korisnik potpore podnio pisani zahtjev za dodjelu potpore prije početka rada na projektu.

Intenzitet potpora

Intenziteti potpora u skladu su s kartom regionalnih potpora za Hrvatsku. Drugim riječima, maksimalan intenzitet potpore gledano prema veličini poduzeća najveći je u Sisačko-moslavačkoj županiji, 75%, a najmanji u Gradu Zagrebu – 55%, za mikro i mala poduzeća.

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja. Regionalne potpore za ulaganje moguće je zatražiti samo za poslovne jedinice unutar jedne NUTS 2 regije. Poslovne jedinice prijavitelja u drugim regijama neće biti moguće financirati.

Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne mogu biti veće od 50 % prihvatljivih troškova, neovisno o veličini poduzeća; Isto vrijedi i za potpore za sudjelovanje na sajmovima.

Potpore za usavršavanje ne smiju premašiti 60 % prihvatljivih troškova za srednja poduzeća i 70 % za mikro i mala poduzeća. Za srednja poduzeća intenzitet potpore se povećava za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju.

Što se tiče potpora male vrijednosti – de minimis potpora za aktivnosti povezane s provedbom projekta, intenzitet tih potpora ne može premašiti 50 % prihvatljivih troškova.

Financijske obveze prijavitelja

Prijavitelji u GRUPI A obavezni su iz vlastitih sredstava ili sredstava kojih će se domoći na neki drugi način pokriti razliku između iznosa prihvatljivih troškova projekta i iznosa bespovratnih sredstava.

Prijavitelj mora dokazati da ima zaokruženu financijsku konstrukciju projekta. To će pokazati prilaganjem izvoda o iznosu od minimalno 15 % ukupne vrijednosti projekta na posebnom računu ili ugovorom o kreditu s bankom. Izvod ne smije biti stariji od 30 kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju. Prijavitelj u Grupi A projekt može financirati i kombinirano – kreditom banke i vlastitim sredstvima.

O omjerima sredstava iz kredita i vlastitih sredstava prijavitelj može samostalno odlučiti vodeći računa da njihov zbroj mora odgovarati definiciji zatvorene financijske konstrukcije. Prijavitelj mora dostaviti dokaz o zatvorenoj financijskoj konstrukciji, jer u suprotnom neće doći do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prijavitelj u GRUPI B, obavezan je u sklopu projektnog prijedloga obrazložiti kako će osigurati vlastiti dio sufinanciranja što će se provjeravati tijekom postupka dodjele sredstava.

Dakle, za dokaz zatvaranja financijske konstrukcije u Grupi B dovoljno je „pojasniti“ kako prijavitelj planira zatvoriti financijsku konstrukciju. Kritičari Poziva kažu da je nelogično da se na isti način tretiraju projekti od milijun eura I više kao projekte fizičkih osoba od 15.000 eura.

Načelo zabrane dvostrukog financiranja podrazumijeva da treba izbjegavati dvostruko financiranje istih troškova iz Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa Unije te javnih izvora. Pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu se dodijeliti samo jednom za svako djelovanje, a isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju se dvaput financirati iz proračuna

Odabir pravog trenutka

Projekt možete početi provoditi doslovno sljedeći dan poslije predaje prijave, to jest, i prije nego saznate jeste li potporu dobili ili ne. Prednost te opcije je financiranje plaća u većem broju mjeseci, ali morate krenuti i u kupovinu materijalnih i nematerijalnih dobara i usluga, što znači da odmah generirate i troškove.

Druga strategija je krenuti tek kad dobijete potpore. Problem s time je što to može trajati mjesecima. I onda može proći još par mjeseci dok ne dobijete ugovor o dodjeli.

Treća opcija je krenuti tek u trenutku kad možete dobiti predujam – po potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a procjena je da će to biti najkasnije u travnju sljedeće godine. Time se vrijeme trajanja projekta smanjuje s 22 na 12 mjeseci. Dodatni problem je što odluku o tome kada krećete s projektom morate donijeti prije apliciranja. Uz to, kao što smo već naglasili, natječaj je „živ” što znači da se stalno dopunjuje i mijenja pa i na to trebate paziti.

Ciljajte visoko

Budite ambiciozni u iznosu proračuna i svom planu transformacije, iskoristite priliku i znatno poboljšajte najmanje tri poslovna procesa, a fazu izvedbe projekta shvatite kao ulaganje u svoju budućnost!

U proračun uključite sve: opremu, radove ako ih ima, softvere, sajmove, edukacije, strategije, promidžbu, stručne usluge, plaće zaposlenih. Time ćete umanjiti efektivnu stopu sufinanciranja.

U prijavi odaberite Grupu A, ako je proračun za vaš projekt veći od 200 tisuća eura ili ako niste sigurni u primljene de minimis potpore.

Posljednji savjet: nemojte se upuštati u projekte koje sebi ne možete priuštiti.

Natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija shvatite kao priliku za razvoj svog poslovanja, kao ulaganje u svoju budućnost, a ne kao izvor novca za pokrivanje redovnih troškova

Kriteriji ocjenjivanja projektnih prijedloga

Natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija ima jedanaest kriterija ocjenjivanja, na temelju kojih se može skupiti najviše 100 bodova.

Kriterij 1
Broj novih i/ili unaprijeđenih poslovnih procesa za poslovanje na digitalnom tržištu koji su posljedica projektnih rezultata nakon završetka projekta. Ako vaš projekt doprinosi uspostavi jednog novog digitalnog poslovnog procesa ili digitalizaciji jednog postojećeg poslovnog procesa, dobit ćete dva boda. Pet bodova dobiti ćete za dva takva procesa, a za tri i više novih digitalnih poslovnih procesa ili digitalizaciju više poslovnih procesa – 15 bodova.

Kriterij 2
Projektne aktivnosti, njihovo planirano trajanje i procijenjeni troškovi su usklađeni te je jasna veza između proračunskih stavki i predloženih aktivnosti. Ovisno o stupnju usklađenosti tu se dobiva od nula do pet bodova.

Kriterij 3
Prijavitelj je u sklopu projektnog prijedloga predvidio usavršavanja i-ili sudjelovanje na konferencijama i sajmovima. Tu se može dobiti maksimalno pet bodova.

Kriterij 4
Jasno je obrazloženo kako se projektnim aktivnostima transformira stvaralaštvo i-ili proizvodnja, i-ili distribucija, i-ili plasman digitalnih sadržaja i usluga za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu. Ovisno o stupnju obrazloženja, tu se može dobiti od nula do 15 bodova.

Kriterij 5
Cilj, svrha i očekivani rezultati projekta jasno su definirani, opisani i međusobno povezani s problemskim stanjem koje se rješava projektom. Tu se bodovi kreću od nula do deset bodova, ovisno o tome koliko ste jasno objasnili povezanost cilja, svrhe i očekivanih rezultata projekta s problemskim stanjem koje se rješava projektom.

Kriterij 6
Provedbom projektnih aktivnosti prijavitelj će unaprijediti razinu kvalitete i konkurentnosti kulturno-umjetničkog ili medijskog sadržaja na jedinstvenom digitalnom tržištu. Od nula do pet bodova, ovisno o rastu kvalitete i konkurentnosti.

Kriterij 7
Prijavitelj realno i jasno opisuje osnovne financijske aspekte projekta tijekom njegove provedbe (likvidnost, izvori i uvjeti financiranja). Od nula do pet bodova. Ovisno o jasnoći i preciznosti financijskih parametara.

Kriterij 8*
Relevantnost i kvaliteta dosadašnjeg djelovanja prijavitelja u razvoju, stvaranju, proizvodnji, distribuciji i/ili plasmanu proizvoda i usluga. Ovisno o kvaliteti obrazloženja ovog kriterija, bodovi se kreću od nula do 10.

Kriterij 9
Prihodi prijavitelja za odabranu godinu (jedna od četiri godine koje prethode godini projektnog prijedloga) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta su: 30% – 40% (2 boda); 40% – 60% (6 bodova); >60% (10 bodova)

Kriterij 10**
Prijavitelj je za prethodne projekte ili programe ostvario sufinanciranje ili potporu putem javnih poziva Ministarstva kulture i medija, Hrvatskog audiovizualnog centra, Agencije za elektroničke medije, Kreativne Europe (uključujući potprogram Medija) ili druge relevantne javne institucije koja sufinancira projekte iz područja kulturnih i kreativnih industrija. Ovisno o broju takvih potpora, bodovi se kreću od nula do 10.

Kriteriji 11
Prijavitelj realno i jasno opisuje strategiju financiranja nakon završetka provedbe projekta. Ako strategija razvoja nakon projekta nije realna – to je nula bodova, a ako je jasna, izvediva i detaljno prikazana – 10 bodova.

VAŽNO!
Bar tri puta tjedno posjetite mrežno odredište EU fondova i pogledajte ima li eventualnih ažuriranja, izmjena ili dopuna dokumentacije Poziva. Uz to, obavezno posjetite i podstranicu s pitanjima i odgovorima. Kad ih pročitate, puno detalja će vam biti jasnije i lakše ćete napisati vlastitu prijavu projekta.

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/105/pitanja-i-odgovori i https://fondovieu.gov.hr/pozivi/106/pitanja-i-odgovori


3. dio teksta Nekoliko korisnih uputa za one koji se žele prijaviti na natječaj “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”; autor Zvonko Pavić