Europska komisija predlaže novi program oporezivanja poduzeća

Komisija će do 2023. predstaviti novi okvir za oporezivanje poduzeća u EU-u kojim će se smanjiti administrativno opterećenje, ukloniti porezne prepreke i stvoriti povoljnije okruženje za poslovanje na jedinstvenom tržištu

77
oporezivanje poduzeća

Europska komisija 18. svibnja 2021. donijela je Komunikaciju o oporezivanju poduzeća za 21. stoljeće radi promicanja snažnog, učinkovitog i pravednog sustava oporezivanja poduzeća u Europskoj uniji. U dokumentu se iznose kratkoročna i dugoročna vizija potpore oporavku Europe od pandemije bolesti COVID-19 i osiguranja odgovarajućih javnih prihoda u narednim godinama. Svrha je stvoriti pravedno i stabilno poslovno okruženje koje može potaknuti održiv rast i otvaranje radnih mjesta u EU-u te ojačati otvorenu stratešku autonomiju. U Komunikaciji se uzima u obzir napredak ostvaren u raspravama u skupinama G20 i OECD o globalnoj poreznoj reformi.

Jedinstvena pravila o porezu na dobit za EU

Komisija će do 2023. predstaviti novi okvir za oporezivanje poduzeća u EU-u, kojim će se smanjiti administrativno opterećenje, ukloniti porezne prepreke i stvoriti povoljnije okruženje za poslovanje na jedinstvenom tržištu. Tim okvirom, pod nazivom Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT), osigurat će se jedinstvena pravila o porezu na dobit poduzeća za područje EU-a i time omogućiti pravednija raspodjela prava oporezivanja među državama članicama.

BEFIT-om će se smanjiti birokracija, troškovi usklađivanja i mogućnost izbjegavanja plaćanja poreza. Također, poduprijet će se otvaranje radnih mjesta i ulaganja na jedinstvenom tržištu EU-a.

BEFIT će zamijeniti postojeći prijedlog o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit koji će biti povučen. Komisija će pokrenuti širu raspravu o budućem ustroju oporezivanja u EU-u, koju će zaključiti 2022. simpozijem o “paketu poreznih instrumenata u EU-u do 2050.”.

Porezni program za iduće dvije godine

U Komunikaciji je utvrđen i porezni program za sljedeće dvije godine, s mjerama za promicanje produktivnih ulaganja i poduzetništva, bolju zaštitu nacionalnih prihoda i potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji. Program se nadovezuje na ambiciozan program iz poreznog akcijskog plana koji je Komisija objavila prošlog ljeta.

Mjere će uključivati:

  • osiguravanje veće javne transparentnosti prijedlogom da određena velika poduzeća koja posluju u EU-u trebaju objavljivati svoje stvarne porezne stope. Novim mjerama za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza suzbijat će se i zlouporaba fiktivnih poduzeća;
  • potpora oporavku izmjenama povlaštenog tretmana duga u postojećim sustavima oporezivanja poduzeća, u kojima se financiranje poduzeća zaduživanjem porezno tretira povoljnije od financiranja vlasničkim kapitalom. Cilj je ovog prijedloga potaknuti poduzeća da svoje poslovanje financiraju vlasničkim kapitalom umjesto dugom.

Preporuka o nacionalnom tretmanu gubitaka

Komisija je donijela Preporuku o nacionalnom tretmanu gubitaka. Preporukom se države članice potiču da poduzećima omoguće prenošenja gubitaka u prethodno razdoblje barem za prethodnu fiskalnu godinu. To će poduzećima koja su bila profitabilna u razdoblju prije pandemije omogućiti da gubitke iz 2020. i 2021. prebiju s porezima koje su platili prije 2020. Ta će mjera posebno koristiti malim i srednjim poduzećima.

Ova Komunikacija dio je šireg programa poreznih reformi EU-a. Komisija će, uz reforme poreza na dobit iz Komunikacije, uskoro predstaviti mjere za pravedno oporezivanje u digitalnom gospodarstvu. Predložit će digitalnu pristojbu koja će služiti kao izvor vlastitih sredstava EU-a, a uskoro će objaviti i reviziju Direktive o oporezivanju energije i mehanizma za prilagodbu emisija ugljika na granicama (CBAM) u kontekstu paketa „FitFor55″ i europskog zelenog plana.

Nastavno na Komunikaciju o oporezivanju poduzeća za 21. stoljeće umjerenim optimizmom, ali uz dozu opreza, reagirala je i krovna poslodavačka organizacija na razini EU, BusinessEurope, sljedećim priopćenjem:

Porez na dobit trebao bi podržati rast i ulaganja

Objavu Europske komisije u priopćenju pod nazivom “Oporezivanju poduzeća za 21. stoljeće” prokomentirao je glavni direktor BusinessEuropea Markus J. Beyrer.

“Potreban nam je moderan okvir poreza na dobit kako bismo prevladali trenutni ekonomski pad uzrokovan pandemijom Covid-19. Dijelimo želju Europske komisije da porez na dobit u cijeloj EU učini jednostavnijim i povoljnijim za ulaganja i gospodarski rast.

Reformu poreza na dobit, u svjetlu ekonomije koja je sve više digitalna, najbolje je provesti kroz globalni sporazum i dijelimo zadovoljstvo Komisije glede nedavnog napretka u OECD-u. Što se tiče minimalnog oporezivanja, nadamo se da će EU doprinijeti da globalna rasprava pronađe pravu ravnotežu između rješavanja štetnih poreznih praksi koje države koriste za umjetno povećanje prihoda na štetu drugih i osiguranja da zemlje imaju fleksibilnost da zadrže porez na dobit koji će podržavati ulaganja i rast.

Povećanje poreznih prihoda zahtijevat će pravo porezno okruženje za ulaganja i rast tvrtki, pa Komisija mora biti pažljiva u promišljanju o načinu povećanja poreznih prihoda. Prijedlozi poput novog nameta na digitalne tvrtke, poreza na financijske transakcije ili dodatnog vlastitog resursa usmjerenog na korporativni sektor riskiraju potkopavanje napora za povećanje ulaganja putem EU-ovog instrumenta NextGeneration.”

Komunikacija također uključuje široke planove za transformiranje postojećih prijedloga za Zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit u novi okvir poreza na dobit Europske unije, Business in Europe – Okvir za oporezivanje dohotka (BE-FIT).

BusinessEurope će očito trebati proučiti takve prijedloge kad budu dostupni svi detalji. Iako takvi prijedlozi mogu imati potencijala da djeluju kao mjera za poticanje rasta europskih poduzeća, kako bi se poduzećima omogućilo brže i lakše širenje na jedinstvenom tržištu, bit će neophodno da omoguće potpunu konsolidaciju dobiti između država članica, kao i odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se osiguralo da manje države članice ne budu u nepovoljnom položaju.