Europski parlament odobrio 95 mlrd eura vrijedan program Obzor Europa

Ukupan proračun iznosi 95,5 milijardi eura, uključujući 5,4 milijarde eura iz plana EU-a za oporavak Next Generation EU te dodatno ulaganje od četiri milijarde eura iz Unijina višegodišnjeg financijskog okvira

44
Obzor Europa

Europski parlament odobrio  je ključni istraživački program Obzor Europa vrijedan 95,5 milijardi eura. Program za istraživanja i inovacije 2021. – 2027. pridonijet će boljoj pripremi zdravstvenih sustava EU-a za buduće pandemije te dekarbonizaciji industrije. Program osigurava kratkoročno i dugoročno financiranje istraživanja i inovacija za odgovor na globalne izazove kao što su borba protiv klimatskih promjena, digitalizacija i pandemija koronavirusa.

Ukupan proračun iznosi 95,5 milijardi eura, uključujući 5,4 milijarde eura iz plana EU-a za oporavak Next Generation EU te dodatno ulaganje od četiri milijarde eura iz Unijina višegodišnjeg financijskog okvira. Naglasak programa je na zdravlju, digitalizaciji i potpori za inovativna mala i srednja poduzeća. Program se privremeno provodi od 1. siječnja 2021.

Europska istraživačka infrastruktura

Obzor Europa dobio je dosad najveća proračunska sredstva za istraživanja u području digitalnih tehnologija i digitalizaciju. Iz programa će se osigurati i potpora za inovativna mala i srednja poduzeća i europsku istraživačku infrastrukturu, dok će se dodatna sredstva u iznosu od milijardu eura, koja je Parlament osigurao za temeljna istraživanja, usmjeravati putem Europskog istraživačkog vijeća.

Europska komisija program je privremeno pokrenula 1. siječnja 2021. Zastupnici su u utorak dali konačno odobrenje za sporazum s Vijećem za program s 677 glasova za, 5 protiv i 17 suzdržanih za Uredbu o Obzoru Europa te s 661 glasova za, 5 protiv i 33 suzdržana za poseban program za provedbu Obzora Europa.

“Program Obzor Europa pripremit će EU za budućnost potporom zdravstvenim sustavima, dekarbonizaciji EU-a i inovacija u poslovanju. Poduprijet će i europske istraživače. Ambiciozno ulaganje u istraživanja i inovacije isplatit će se u suočavanju s budućim izazovima”, rekao je izvjestitelj za Uredbu o Obzoru Europa Dan Nica (S&D, Rumunjska).

“Osigurali smo ambiciozan i uravnotežen proračun kojim se snažno podupiru temeljna istraživanja kao i tematska istraživanja, uključujući po prvi put poseban proračun za kulturnu i kreativnu industriju Europe”, dodao je izvjestitelj za posebni program za provedbu Obzora Europa Christian Ehler (EPP, Njemačka). “S ovim programom EU se i pravno obvezao štititi akademske slobode širom kontinenta.”

Program na tri stupa

Obzor Europa počiva na tri stupa:

  • Stup “Izvrsna znanost” podupirat će pionirske istraživačke projekte koje definiraju i pokreću sami istraživači kroz Europsko istraživačko vijeće (ERC). Iz njega će se financirati stipendije i razmjene istraživača kroz aktivnosti Marie Skłodowska-Curie te ulagati u razvoj istraživačke infrastrukture.
  • Stup “Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost” usmjeren je na izravnu potporu istraživanjima koja su povezana s globalnim izazovima i industrijskim tehnologijama. Uključuje europska partnerstva privatnog i javnog sektora kao i aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) koji neovisnim znanstvenim dokazima i tehničkom potporom pridonosi radu europskih i nacionalnih oblikovatelja politika.
  • Stup “Inovativna Europa” za cilj ima Europu učiniti predvodnicom u inovacijama koje stvaraju nova tržišta. Cilj mu je i daljnjim jačanjem Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) poticati integraciju poslovanja, istraživanja, visokog obrazovanja i poduzetništva.