Milijarda eura za inovativna mala i srednja poduzeća

UniCredit će putem svojih banaka i lizing društava u Hrvatskoj, BiH, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji, u suradnjiS EIF-om, staviti na raspolaganje inovativnim malim i srednjim poduzetnicima ukupno milijardu eura

109
InnovFin

Europski investicijski fond (EIF) i UniCredit povećali su jamstva InnovFin za mala i srednja poduzeća kako bi olakšali pristup financiranju inovativnim malim i srednjim poduzećima te malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije u devet zemalja.

Tim ugovorom UniCredit će putem svojih devet banaka i šest društava za usluge leasinga u zemljama Srednje i istočne Europe ponuditi dodatno financiranje u vrijednosti od 500 milijuna eura inovativnim poduzećima u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Tako će oko 1300 malih i srednjih poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije iz ovih zemalja na raspolaganju ukupan iznos imati od milijardu eura putem razgranate UniCreditove mreže u regiji Srednje i Istočne Europe.

Ova transakcija koristi potporu programa Obzor 2020, Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI) – središte Plana ulaganja za Europu.

Banke u Bosni i Hercegovini i Srbiji i leasing društvo u Srbiji imat će potporu jamstva koje pruža EIF i potporu programa Obzor 2020., dok će jamstvene ugovore s bankama i leasing društvima u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji podržati EFSI, financijski stup Plana ulaganja za Europu.

Desetak inicijativa kapaciteta 1,7 mlrd eura

Tijekom posljednjih osam godina UniCredit je pokrenuo desetak inicijativa u suradnji s EIF-om širom Srednje i istočne Europe ukupnog kapaciteta više od 1,7 milijardi eura, uključujući inicijativu JEREMIE, Instrument za podjelu rizika (RSI), Inicijativu za MSP-ove, Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća COSME, Mikrofinancijski instrument, Instrument za razvoj poduzetništva i inovacija na zapadnom Balkanu (WB EDIF), Fond Sredstva u okviru EPFRR-a, Program zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI) i instrument InnovFin SMEG.

Stopa korištenja tih instrumenata već je veća od 50%, i korisna je za više od 5000 klijenata u regiji. Zahvaljujući instrumentu InnovFin SMEG, više od 350 tvrtki-klijenata Unicredita već je dobilo potporu za razvoj svojih inovativnih projekata.

Transakcija odražava i odlučnost Europske unije da brzo pokrene konkretne inicijative usmjerene na ubrzanje pozajmljivanja i transakcija za koje su izdana jamstva i koje mogu potaknuti zapošljavanje i rast u EU.

Jamstva za mala i srednja poduzeća

Europski investicijski fond (EIF) dio je Grupe Europske investicijske banke. Njegova je glavna misija europskim mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima olakšati pristup financiranju. EIF osmišljava i razvija rizični kapital i kapital za rast, jamstva i instrumente mikrofinanciranja koji su posebno usmjereni na taj tržišni segment. EIF u toj svojoj ulozi promiče ciljeve Europske unije za poticanje inovacija, istraživanja i razvoja, poduzetništva, rasta i zapošljavanja.

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) središnji je stup Junckerova plana. Njegovo jamstvo u slučaju prvog gubitka omogućuje Grupi Europske investicijske banke da ulaže u više projekata koji često predstavljaju veći rizik. EFSU već pokazuje konkretne rezultate. Očekuje se da će se projektima i sporazumima dosad odobrenima za financiranje u okviru EFSU-a mobilizirati ulaganja u vrijednosti većoj od 458,8 milijardi eura i pomoći preko milijun malih i srednjih poduzeća u 28 država članica.

Jamstvo InnovFin za mala i srednja poduzeća pokrenuto je u okviru inicijative “Innovfin – financiranje EU-a za inovatore” uz podršku Europske unije u sklopu programa Obzor 2020. Taj instrument osigurava jamstva i protujamstva za financiranje kredita inovativnim malim i srednjim poduzetnicima i malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije (do 499 zaposlenika). Njime upravlja EIF, a provode ga financijski posrednici – banke i druge financijske ustanove u državama članicama Europske unije i pridruženim zemljama. U okviru tog instrumenta EIF će financijskim posrednicima davati jamstva za udio njihovih gubitaka nastalih financiranjem duga koje je pokriveno instrumentom.