Poduzetnicima Zagrebačke županije potpora za nastupe na sajmovima

Potpora može iznositi do 50 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 7.500 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj i najviše 25.000 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu

75
Potpore Zagrebačka županija

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za nastup na manifestacijama povezanim s poduzetništvom u 2017. godini za što je osigurano 200.000 kuna. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine, stoji na stranicama županije.

Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva, obrti, trgovačka društva i profitne ustanove sa sjedištem na području županije. Potpore  Zagrebačka županija dodjeljuje za nastupe sajmovima, izložbama, natjecanjima i sličnim manifestacijama u vezi s poduzetništvom organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika i udruženja poduzetnika, promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda i usluga.

Jednom poduzetniku mogu se dodijeliti najviše dvije bespovratne potpore u jednoj kalendarskoj godini i to za nastup na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu, odnosno isključivo za zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Potpora može iznositi do 50 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 7.500 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj i najviše 25.000 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu.

Prednost ima proizvodnja

Sredstva će se odobravati redoslijedom zaprimanja prijava, a prednost pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva za nastupe na manifestacijama u inozemstvu, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja. Zatim nositelji Uvjerenja za tradicijski odnosno umjetnički obrt ili Uvjerenja i znaka za proizvod u skladu s Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima ili imaju svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane poduzetnike da svoje prijave dostave poštom preporučeno na adresu Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10001 Zagreb ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije na istoj adresi na 6. katu.

Ovdje se nalaze tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i obrasci prijave, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25, telefon 01/6009-457 i putem elektroničke pošte: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr ili uog@zagrebacka-zupanija.hr.