HT širi svjetlovodnu distribucijsku mrežu u Zagrebu i Ogulinu

Planirani datum početka postavljanja svjetlovodnih distribucijskih mreža je 14. siječnja 2022. godine. Prva faza trebala bi biti dovršena do 31. prosinca 2022., a druga do 31. prosinca 2023. Ukupno će biti pokriveno više od 11 tisuća kućanstava

86
[Izvor: Pixabay]

Hrvatski telekom najavio je gradnju svjetlovodnih distribucijskih mreža na području Zagreba i Ogulina. Planirani datum početka postavljanja svjetlovodnih distribucijskih mreža je 14. siječnja 2022. godine. Prva faza trebala bi biti dovršena do 31. prosinca 2022., a druga do 31. prosinca 2023.

U Zagreb će svjetlovodna distribucijska mreža pokriti područje Krapinske, Ozaljske, Klaićeve, Tratinske, Črnomerca, Podsuseda, Zavrtnice i Jazbine. Ukupno se na području obuhvata nalazi 8740 postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata. U prvoj fazi planirano je svjetlovodnom mrežom pokriti 4350 kućanstava, a u drugoj fazi preostalih 4390.

U centru Ogulina svjetlovodna mreža obuhvatit će površinu od 5,5 četvornih kilometara s ukupno 2440 postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata. Prva faza obuhvatit će 1210 kućanstava, a druga preostalih 1230.