Najveće prosječne plaće u tvrtkama u mješovitom vlasništvu

Analiza FINA-e pokazala je da su najveći prihod u ukupnom iznosu od 104,5 mlrd kuna ostvarili 50 privatnih poduzetnika. Najviše zaposlenih (64.987) je u 50 vodećih tvrtki u državnom vlasništvu, koje su također ostvarile najveću neto dobit u ukupnom iznosu od 3,2 mlrd kuna

267
50 vodećih poduzetnika

Financijska agencija (FINA) analizirala je poslovanje po 50 vodećih poduzetnika po ostvarenom ukupnom prihodu u 2107. godini prema oblicima vlasništva. Usporedba obuhvaća po 50 vodećih poduzetnika prema obliku vlasništva – privatnom, državnom, zadružnom i mješovitom. Analiza je pokazala da su najveći prihod u ukupnom iznosu od 104,5 milijardi kuna ostvarila pedesetorica privatnih poduzetnika. Najviše zaposlenih (64.987) je u 50 vodećih tvrtki u državnom vlasništvu, koje su također osvarile najveću neto dobit (ukupna dobit umanjena za ukupne gubitke tvrtki) u ukupnom iznosu od 3,2 milijarde kuna.

Vodećih 50 poduzetnika u mješovitom vlasništvu u 2017. prihodovalo 52 milijarde kuna, a prvi su prema visini obračunatog poreza na dobit koji je iznosio 815,9 milijuna kuna te prema ostvarenoj dobiti razdoblja u iznosu od 4,1 milijardi kuna.

Najveća prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je zaposlenima kod poduzetnika u mješovitom vlasništvu, a iznosila je 7450 kuna. U poduzećima u državnom vlasništvu prosječna mjesečna neto plaća iznosia je 7146 kuna, a u privatnim poduzećima 6844 kuna. U sve tri kategorije peosječna neto plaća bila je veća od prosječne isplaćene plaće na razini Hrvatske u 2017. godini koja je iznosila 5372 kune.

Državna poduzeća: Najviše zaposlenih i najveća neto dobit

Prvih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2017. koji su u državnom vlasništvu prihodovalo je ukupno 47,5 milijardi kuna. Ukupna dobit razdoblja iznosila je 3,4 milijarde kuna, a gubitak 221,3 milijuna kuna. U vodećih 50 državnih tvrtki po prihodima 2017. bilo je zaposleno 64.987 osoba, a isplaćena im je prosječna neto plaća u iznosu od 7146 kuna.

Među 50 vodećih tvrtki u državnom vlasništvu po ukupno ostvarenim prihodima najviše ih je u području prijevoza i skladištenja (24%). Slijedi opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije (22%), trgovina na veliko i malo (10%) te prerađivačka industrija i građevinarstvo (8%). Najveće prihode ostvarili su Hrvatska elektroprivreda d.d., HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP Proizvodnja d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o.

Privatna poduzeća: Najveći prihod

Vodećih 50 privatnih poduzetnika u 2017. prihodovalo je ukupno 104,5 milijardi kuna. Godišnja dobit iznosila je 3,3 milijarde kuna, a gubitak 695,1 milijun kuna. Neto dobit iznosila je 2,7 milijardi kuna. U 50 vodećih privatnih tvrtki prema ostvarenim prihodima u 2017. bile su zapsolene 49.723 osobe, a prosječna obračunata mjesečna neto plaća iznosila je 6844 kune. Među 50 analiziranih tvrtki najviše ih je iz područja trgovine na veliko i malo (56%) i prerađivačke industrije (26%). Najveće prihode među njima ostvarile su tvrtke Petrol d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.

Analiza ovog skupa poduzetnika prema porijeklu kapitala pokazala je da je kod 22 poduzetnika riječ o potpuno domaćem kapitalu, a kod 21 poduzenika o potpuno stranom kapitalu. Kod sedam poduzetnika kapital je, u različitim omjerima, dijelom domaći, a dijelom strani. FINA u priopćenju ističe da je najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika s mješovitim – domaćim i stranim – kapitalom, a najmanja kod poduzetnika čiji je kapital u stopostotnom domaćem vlasništvu.

Poduzeća u zadružnom vlasništvu

Vodećih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u zadružnom vlasništvu u 2017. ostvarilo je ukupni prihod od milijardu kuna, uz godišnju dobit od 41,8 milijuna kuna i gubitak od 37,3 milijuna kuna. analizirane tvrtke u zadružnim vlasništvu imale su 883 zaposlenih, a prosjćna neto plaća iznosila je 4507 kuna. Najviše tvrtki bavi se poljoprivredom, šumarstvom i rudarstvom (58%), prerađivačkom industrijom (16%) te trgovinom (14%). Najveće prihode ostvarile su poljoprivredne zadruge Prvča i Napredak te Ribarska zadruga Omega 3.

Poduzeća u mješovitom vlasništvu: Najveća prosječna plaća i porez na dobit

Vodećih 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u mješovitom vlasništvu u 2017. prihodovalo je 52 milijarde kuna. Ukupna godišnja dobit iznosila je 4,1 milijardu kuna, a gubitak 2,2 milijarde kuna pa je neto dobit iznosila 1,9 milijardi kuna. U tvrtkama je bila zaposlena 41.171 osoba, a prosječna mjesečna netoplaća iznosila je 7450 kuna. Među 50 vodećih tvrtki prema ukupnom prihodu u mješovitom vlasništvu dominiraju tvrtke iz prerađivačke industrije (46%). Slijedi prijevoz i skladištenje (10%) te pružanje smještaja, priprema i usluživnje hrane (10%). Najveće prihode ostavrili su INA d.d., Hrvatski telekom d.d. i Podravka d.d.

Analiza prema porijeklu kapitala pokazala je da je kod 31 poduzetnika u mješovitom vlasništvu riječ o 100-postotnom domaćem kapitalu, kod dvoje o 100-postotnom stranom kapitalu, a kod 17 poduzetnika riječ je o različitim omjerima domaćeg i stranog kapitala. Najveća prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je kod poduzetnika čiji u potpuno stranom vlasništvu, a najmanja kod poduzetnika čiji je kapital u potpunosti u domaćem vlasništvu.

Promatramo li vodećih 50 poduzetnika po ostvarenim ukupnim prihodima prema svim oblicima vlasništva, najveći prosječan broj zaposlenih je kod poduzetnika u državnom vlasništvu (1300).

Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima u mješovitom vlasništvu (7.450 kn). Najveći prosječan prihod po poduzetniku u 2017. godini (950.671 kn) ostvarili su poduzetnici u privatnom vlasništvu, dok su poduzetnici u državnom vlasništvu ostvarili najveću neto dobit po poduzetniku (63.883 kune).