Od srijede niže cijene međunarodnih poziva i SMS-ova unutar EU

Cijene međunarodnih poziva i SMS-ova se ograničavaju samo za privatne korisnike. Novi propisi neće se primjenjivati na poslovne korisnike jer im određeni operateri pružaju izrazito pogodne ponude

222
cijene međunarodnih poziva

Od 15. svibnja za sve međunarodne pozive i SMS poruke unutar Europske unije vrijedit će nova ograničenja cijena, objavila je u ponedjeljak Europska komisija. Potrošači će sve pozive iz svoje zemlje prema drugim zemljama EU-a plaćati najviše 19 centi po minuti (plus PDV), a SMS poruke najviše 6 centi po poruci (plus PDV). PDV varira ovisno o državi članici u kojoj posluje operator. Stope PDV-a u državama članicama Europske unije kreću se od 17 do 27 posto. Trajanje poziva i broj poruka nisu ograničeni.

Primjer: Maria živi u Italiji, a kći joj radi u Belgiji. Svoju kćer obično zove otprilike dva sata mjesečno. Poziv s fiksne linije u talijanskom tarifnom planu košta 0,89 eura po minuti, što znači da Maria pozive kćeri mjesečno plaća oko 105 eura. Zahvaljujući novim propisima neće plaćati više od 0,23 eura (uključujući PDV) po minuti, dakle pozivi u istom trajanju koštat će je najviše 27 eura. To je četiri puta manje nego prije, odnosno ušteda od 78 eura mjesečno.

Cijene međunarodnih poziva i SMS-a ograničavaju se samo za privatne korisnike. Novi propisi neće se primjenjivati na poslovne korisnike jer im određeni operateri pružaju izrazito pogodne ponude.

Prema novoj Eurobarometrovoj anketi o međunarodnim pozivima, od deset anketiranih osoba četiri su (42 %) u posljednjih mjesec dana kontaktirale s nekime u drugoj zemlji EU-a, a 26 posto anketiranih komuniciralo je s osobama u drugim zemljama EU-a fiksnim ili mobilnim telefonom ili SMS porukama.

Standardna cijena poziva u fiksnoj ili mobilnoj mreži unutar EU-a u prosjeku je bila trostruko viša od cijene domaćeg poziva dok je SMS poruka unutar EU-a više nego dvostruko skuplja od domaće. Ima slučajeva da je standardna cijena poziva unutar EU-a čak deset puta veće od standardne cijene domaćih poziva.

Roaming i međunarodni poziv

Nova ograničenja cijene međunarodnih poziva i SMS poruka unutar EU-a dio su reforme telekomunikacijskih propisa kojom se želi poboljšati koordiniranost elektroničkih komunikacija i ojačati uloga Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC). Prethodno su, 2017. godine, ukinute naknade za roaming.

roamingu ste kada na putu u drugu zemlju upotrebljavate svoj mobilni telefon. Od 15. lipnja 2017. građani EU-a mogu upotrebljavati usluge roaminga po domaćim cijenama kada putuju u EU-u, što znači da se u drugim državama EU-a mogu koristiti svojim mobitelima bez dodatnih troškova. Opcija „u roamingu kao kod kuće” vrijedi za sve pozive, SMS poruke i uporabu podataka: tarife koje se primjenjuju jednake su kao kod kuće. Ako se premaši poštena uporaba usluga roaminga po domaćoj cijeni, mogu se primijeniti dodatne naknade za roaming kako bi se spriječila zlouporaba usluga roaminga.

Međunarodni poziv ili SMS poruka (takozvana komunikacija unutar EU-a) znači poziv na telefonski broj druge države članice s domaćeg mobilnog ili fiksnog telefona dok je korisnik u svojoj zemlji. Napomena: kada je korisnik u inozemstvu, nalazi se u roamingu, na koji se primjenjuju propisi EU-a o roamingu, što znači da se pozivi, čak i u drugu državu članicu, naplaćuju kao nacionalni telefonski pozivi.

Primjer: Marcin živi u Poljskoj i ima ugovor za mobilni telefon s poljskim operaterom. Kada putuje u Belgiju, nalazi se u roamingu, a zahvaljujući opciji „u roamingu kao kod kuće” cijene svih njegovih poziva u Poljsku ili bilo koju drugu državu članicu jednake su onima koje bi platio da je u Poljskoj i zove poljski broj. Kada Marcin iz Poljske bude zvao telefonski broj u drugoj državi članici EU-a, platit će najviše 19 centi po minuti (+ PDV).

Zaštita od neugodnih iznenađenja

Zahvaljujući ukidanju naknada za roaming i ograničavanju cijena međunarodnih poziva i SMS poruka europski potrošači zaštićeni su od neugodnih iznenađenja na telefonskim računima bez obzira na to koji europski broj zvali, kod kuće ili u inozemstvu. To je jedno od niza konkretnih postignuća jedinstvenog digitalnog tržišta.

Stvaranjem jedinstvenog digitalnog tržišta građanima Unije omogućeno je 35 novih digitalnih prava i sloboda. Nova će telekomunikacijska pravila općenito pomoći da EU zadovolji sve veće potrebe Europljana za povezivanjem i povećati konkurentnost EU-a.

Operateri koji nude usluge u EU-u dužni su korisnike obavijestiti o novim tarifnim cijenama, a sami će odlučiti kako će to učiniti (npr. SMS porukom ili e-poštom).

Od 15. svibnja nova pravila primjenjivat će se u svih 28 zemalja EU-a. Na pozive i SMS poruke iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna propisi će se primjenjivati čim budu uključeni u Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

Automatska primjena novih tarifa

Operateri niže cijene međunarodnih poziva i SMS poruka moraju ponuditi automatski. To znači da bi se nove tarife trebale primjenjivati automatski, odmah nakon uvođenja.

Ako potrošači imaju paket koji uključuje fiksnu tarifu za međunarodne pozive i/ili SMS poruke, ograničenja cijena neće se primjenjivati.

Međutim, ako korisnici shvate da im se paket više ne isplati nakon uvođenja nižih cijena, uvijek se mogu prebaciti na opciju plaćanja poziva po minuti odnosno po SMS poruci unutar EU-a.

Primjer: Mario ima pretplatu od 30 eura koja uključuje 50 minuta poziva u zemlje EU-a te neograničene domaće pozive i neograničenu potrošnju podataka u domaćoj mreži. Ponekad ne potroši svih 50 minuta mjesečno, ali je izračunao da mu se općenito više isplati pretplata jer sadržava druge usluge koje često upotrebljava. Stoga može zadržati istu pretplatu. U tom se slučaju ne primjenjuje ograničenje cijena.

Iznimke

U iznimnim slučajevima nacionalna regulatorna tijela za elektroničke usluge operateru mogu odobriti odstupanje od reguliranja cijena. Takvo odstupanje odnosi se na operatere koji su specijalizirani za međunarodne pozive ili imaju vrlo nisku profitnu maržu na domaće cijene. Nacionalno regulatorno tijelo nadležno za telekomunikacije trebalo bi imati popis operatera kojima se može odobriti odstupanje.

Novi telekomunikacijski propisi otvaraju vrata većim ulaganjima u veoma brze veze i nesmetanom uvođenju tehnologije 5G u EU-u. Osigurat će dostupnost radiofrekvencijskog spektra 5G do kraja 2020., a operaterima će omogućiti predvidljivost licenciranja spektra najmanje u dvadesetogodišnjem razdoblju, među ostalim na temelju bolje koordinacije planiranih dodjela radiofrekvencijskog spektra.