Najniža osnovna bruto plaća u graditeljstvu od 1. rujna 4200 kuna

Socijalni partneri u sektoru graditeljstva ugovorili su povećanje bruto plaća slijedom povećanja minimalne plaće za 2020. godinu i kretanja na tržištu rada te s ciljem smanjenja sive ekonomije

1021
kolektivni ugovor u graditeljstvu

Nakon gotovo 18 mjeseci kolektivnih pregovora predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH) Jasenka Vukšić i predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) Mirko Habijanec u utorak 7. srpnja 2020. potpisali su Kolektivni ugovor o drugim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Kolektivni ugovor za graditeljstvo (KUG) je sklopljen 2015. godine, a u ožujku 2018. godine je bio prvi puta noveliran.

Socijalni partneri u sektoru graditeljstva ovim izmjenama ugovorili su povećanje bruto plaća slijedom povećanja minimalne plaće u RH za 2020. godinu, temeljem kretanja na tržištu rada i u cilju smanjenja sive ekonomije po pitanju isplate dijela plaće na crno, što je jednako važno za radnike, poslodavce i državu.

Drugim izmjenama i dopunama KUG-a ugovorena je najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove koja će od 1. rujna 2020. g. iznositi 4200 kuna, što u odnosu na sadašnju osnovnu plaću za najjednostavnije poslove iznosa 3750 kuna te za sve ugovorene osnovne plaće prema grupama složenosti posla sukladno novim tarifnim stavovima, predstavlja povećanje od 12 posto. S obzirom na složenost aktualne gospodarske situacije, u slučaju negativnih statističkih pokazatelja o opsegu izvođenja građevinskih radova u RH, socijalni partneri su se obvezli na ponovno otvaranje pregovora glede eventualnog smanjivanja ugovorenih osnovnih plaća, s time da najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove ne može biti manja od 95 posto zakonske minimalne plaće.

Osim plaća, povećana su i neka materijalna prava radnika (puni iznos terenskog dodatka povećan je s 90-170 na 120-200 kuna po danu, dnevnica na 150–200 kuna, ugovorena je mogućnost isplate neoporezivog novčanog iznosa za prehranu u visini 400 kuna mjesečno, razmjerno prema broju dana provedenih na radu), dopunom odredbi u području zaštite na radu inzistira se na odgovornosti radnika da se pridržavaju propisanih mjera.

Kao što je iz noveliranog KUG-a vidljivo, zajednički ciljevi socijalnih partnera su održivi razvoj hrvatskog graditeljstva te daljnje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i motiviranje radnika, posebice mladih, na zapošljavanje i ostanak u hrvatskom građevinskom sektoru.

Od nove izvršne i zakonodavne vlasti Sindikat graditeljstva Hrvatske i HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva očekuju nastavak podrške i brže rješavanje aktualnih problema u sektoru. Prije svega, radi ujednačavanja uvjeta privređivanja i suzbijanja nelojalne konkurencije i rada na crno, očekuju proširenje primjene drugih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike u građevinskom sektoru, kao i donošenje zakonodavnog okvira za efikasni nadzor isplata plaća ugovorenih ovim ugovorom.

“Naša suradnja se nastavlja poduzimanjem aktivnosti prema novom Hrvatskom saboru i Vladi koja ima kontinuitet i time saznanja o problemima u sektoru te očekujemo brže rješavanje problema, ponajprije proširenje primjene drugih izmjena i dopuna KUG-a, kao i izmjenu i dopunu Zakona o minimalnoj plaći glede uvođenja kontrole isplata plaća ugovorenih KUG-om od strane inspekcije rada”, rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.

“Održavanje što više razine investicijske aktivnosti je uvjet za opstanak i razvoj sektora graditeljstva u Hrvatskoj. Zajednički ćemo djelovati prema Vladi RH s ciljem poticanja investicija u javnom sektoru kao motora pokretanja gospodarstva te donošenja dodatnih mjera i olakšica koje će ohrabriti investitore u gospodarstvu. Zajednički ćemo inicirati izmjenu zakonskog okvira koji bi omogućio građevinskim tvrtkama pravo na razmjernu promjenu ugovorene cijene radova u slučaju rasta troškova plaća nastalih nakon sklapanja ugovora.

Od nadležnog ministra očekujemo žurno proširenje primjene kolektivnog ugovora na sve subjekte u graditeljstvu, učinkovitu kontrolu njegove primjene te implementiranja kriterija isplate ugovorene plaće prema kolektivnom ugovoru u javnoj nabavi, sve kako bi ostvarili lojalnu tržišnu utakmicu i ukupni rast graditeljstva”, naglasio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.