Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada

Priručnik na primjeru uobičajene zgrade Donjeg grada odgovara na pitanja o uobičajenim oštećenjima nastalima u potresu, popravcima i povećanju seizmičke otpornosti zgrade

619
Priručnik za protupotresnu obnovu

Nastavnici Arhitektonskog fakulteta dr.sc. Josip Galić, Hrvoje Vukić, dr.sc. Davor Andrić, i Lucija Stepinac izradili su Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada kako bi na primjeru uobičajene zgrade Donjeg grada u Zagrebu dali odgovor na najčešća pitanja: koja su to uobičajena oštećenja nastala u potresu i što je sve moguće napraviti u pogledu popravka oštećenja i povećanja seizmičke otpornosti zgrade.

Najveći broj oštećenih zgrada je prema i očekivanjima u središtu grada. Svi su svjesni da oštećene zgrade je potrebno popraviti i obnoviti. Osim toga, postojeće zgrade imaju relativno nisku otpornost na potres, stoga je želja svih da se pored popravka i obnove te zgrade pojačaju te da im se podigne razina otpornosti na potres. Glavna pitanja koja se pri tome postavljaju su: na koji način ih popraviti i pojačati, te koliki je to trošak?

>>Preliminarna procjena troškova obnove nakon potresa 5,6 mlrd eura

Cilj priručnika je da se prikažu sve autorima poznate tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada, kako bi se dobila šira slika što se sve može primijeniti. U početnoj fazi popravka i obnove puno će utjecati i mogućnosti dostupnih izvođača radova, kao i nabavka materijala pa su htjeli prikazati različite tehnike s različitim materijalima s istim ili sličnim učinkom. Naravno, projektanti i vlasnici zgrada će odlučivati koja tehnika je najbolja za pojedini popravak ili pojačanje.

Autori napominju da su, zbog brzine izrade priručnika, u tekstu i troškovniku moguće manje pogreške. Svaka primjedba i komentar je dobrodošla i potrudit će se ispraviti ih kroz buduće dopune., poručuju autori. Ovaj je priručnik najava izdanja koje je u pripremi.

>>Priručnik: Tehnike popravaka i pojačanja zidanih zgrada