U Zagrebu preminuo sveučilišni profesor Josip Kregar

Josip Kregar bio je predstojnik Katedre za sociologiju od 1999. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine. U dva je mandata od 2005. do 2009. godine bio je dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu te član Rektorskog kolegija

48
Josip Kregar
Josip Kregar (1953 - 2020)

U Zagrebu je preminuo sveučilišni profesor, sociolog, pravnik i političar Josip Kregar.

Rođen je 1. siječnja 1953. godine u Ogulinu. Diplomirao je 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu na kojem je pod mentorstvom Eugena Pusića i doktorirao te godinama predavao sociologiju i sociologiju prava.

Josip Kregar bio je predstojnik Katedre za sociologiju od 1999. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine. U dva je mandata od 2005. do 2009. godine bio je dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu te član Rektorskog kolegija.

Autor je i koautor više od stotinu objavljenih radova, prijedloga niza zakona, nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2001. i 2006. godine) te strategije reforme javne uprave (2002. godine).

Bio je jedan je od izvršnih direktora poslijediplomskog studija Joint Master in European Integration and Regionalism, kojeg zajednički izvode Sveučilište u Barceloni, Grazu i Zagrebu, te European Academy iz Bolzana i European Institute of Public Administration iz Luksemburga. Predavao je na doktorskim studijama javne uprave u Ljubljani i Zagrebu.

Od 1996. bio je jedan od direktora seminara “Economy and Democracy” koji se svakoga rujna održava u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku. Josip Kregar bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Grazu (1993) i Sveučilištu Yale (1996). Boravio je na više znanstvenih institucija izvan zemlje: Pravnom fakultetu Grazu, Ekonomskoj školi u Varšavi, sveučilištima Bocconi u Milanu, Max Planck u Heidelbergu te pariškoj Sorbonnei. Od 1998. do 2000. bio je dekan Katedre sociologije na Hrvatskim studijima.

Kregar je bio saborski zastupnik u sedmom sazivu Hrvatskog sabora od 2011. do 2015. godine. Od 1998. do 2002. bio je predsjednik udruge Transparency International Hrvatska, a svojedobno je predsjedavao Upravnim odborom Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo.