Francuska će sufinancirati gradnju beogradskog metroa s 80 mil. eura

Cijeli projekt trebao bi koštati oko četiri milijarde eura, što beogradski metro čini jednim od najvećih infrastrukturnih projekata u jugoistočnoj Europi

73
beogradski metro

Srbijanska Vlada planira se zadužiti kako bi financirala gradnju beogradskog metroa. U nacrtu proračuna za 2020. koji je poslan Parlamentu na usvajanje predstavljen je plan prema kojem bi francuska vlada odobrila 80 milijuna eura za financiranje početne faze gradnje, a preostalih 500 milijuna eura Vlada planira prikupiti zaduživanjem kod međunarodnih investicijskih korporacija, banaka i fondova.

U srpnju ove godine francuska vlada potpisala je pismo namjere o podršci projektu izgradnje beogradskog metroa, čime je omogućila potpisivanje međudržavnog sporazuma koji će pomoći Srbiji da u cijelosti pokrije troškove prve faze izgradnje.

Planira se da bi cijeli projekt trebao koštati oko četiri milijarde eura, što beogradski metro čini jednim od najvećih infrastrukturnih projekata u jugoistočnoj Europi.

Prema nacrtu projekta mrežu beogradskog metroa činile bi dvije pruge – prva bi bila duga 22 kilometra, a druga 19,8 kilometara – te četiri integrirane gradske željezničke linije.

Srbijanska vlada nada se da će se beogradski metro početi graditi iduće godine.