Blagi mjesečni pad broja osiguranika HZMO-a u rujnu

Najveći doprinos padu broja osiguranika dolazi od djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane. To je očekivano s obzirom na završetak turističke sezone. Najveći pozitivan doprinos došao je iz Obrazovanja zbog početka školske godine

21
broj zaposlenih
[Photo by Anna Kapustina from Pexels]

Prema privremenim rezultatima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), ukupan broj osiguranika na kraju rujna 2021. iznosio je 1.600.410 što je 4034 osiguranika  odnosno 0,3 posto manje u odnosu na prethodni mjesec. Tako se nastavlja negativan trend pada od prošlog mjeseca, navode analitičari RBA u svojoj ekonomskoj analizi.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, broj osiguranika porastao je za 51.333 osobe odnosno za 3,3 posto. Dinamika konstantnog rasta vidljiva je i usporedbom broja osiguranika s kraja rujna 2021. sa rujnom 2019. u kojoj je Hrvatska bilježila razmjerno dinamičku gospodarsku aktivnost i pozitivne trendove tržišta rada te je u promatranom periodu zabilježen rast od 14.734 osiguranika ili 0,9 posto.

Promatramo po djelatnostima, najveći doprinos padu broja osiguranika dolazi od Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane (-8,7%). To je očekivano s obzirom na završetak turističke sezone, dok je najveći pozitivan doprinos broja osiguranika na mjesečnoj razini došao je iz djelatnosti Obrazovanje što se poklapa s početkom školske godine.

U strukturi osiguranika prevladavaju prerađivačka industrija (15,6%) te trgovina (15,4%). U prerađivačkom sektoru na mjesečnoj razini zabilježen je blagi pad, a u trgovini blagi rast. Na godišnjoj razini zabiljžene su pozitivne stope rasta, pa je broj osiguranika u ovim djelatnostima dosegnuo 246.072 odnosno 242.570. Ipak, za razliku od građevinarstva i informacija i telekomunikacija, broj osiguranika u ovim dvjema djelatnostima još uvijek nije dosegnuo razine iz rujna 2019.

Kontinuirani pad broja osiguranika prisutan je pak u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja. Njihov broj (42.627) se na kraju rujna spustio na najnižu razinu od rujna 2013., od kada je dostupna statistika.

S obzirom na završetak turističke sezone, u mjesecima pred nama analitičari RBA očekuju uobičajeno sezonsko smanjenje broja osiguranika, što će prvenstveno biti rezultat smanjenja u djelatnostima povezanim s turizmom.