CGO Lećevica gradit će tvrtke Sarađen, GH Holding i VGP Drava Ptuj

Kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda u iznosu od 155,58 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za dovršetak radova je 14 mjeseci od potpisa ugovora

57
CGO Lećevica

Nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje (prve faze) Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja Sarađen d.o.o., GH Holding d.o.o. i VGP Drava Ptuj d.o.o. u iznosu od 155,58 milijuna kuna bez PDV-a. S obzirom na to da na odluku nije bilo žalbi, pristupit će se potpisivanju ugovora s odabranom Zajednicom ponuditelja te projektiranju i građenju Centra.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije Lećevica je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 110.000 tona godišnje koji će pokrivati 55 gradova i općina, odnosno oko 455 tisuća stanovnika.

Centar će se nalaziti otprilike jedan kilometar sjeverozapadno od naselja Kladnjice u općini Lećevica, sjeverno od trase autoceste Zagreb-Split, a u neposrednoj blizini lokalne ceste Lećevica – Unešić. Projekt obuhvaća i izgradnju šest pretovarnih stanica u Splitu, Sinju, Zagvozdu, Hvaru, Visu i Braču i obzirom na razvedenost područja i brojne otoke koje Županija obuhvaća.

“Odabir izvođača radova za projektiranje i građenje Centra značajan je korak ka uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji. To je ujedno i potvrda da je odluka o podjeli Projekta na dvije faze realizacije, kako bi se ubrzala gradnja i maksimalno iskoristila dostupna bespovratna sredstva, bila ispravna. Potpisivanje ugovora te početak izvršenja ugovora očekujemo do kraja ove godine, a rok za dovršetak prve faze realizacije Centra je 14 mjeseci. Paralelno smo pokrenuli i postupak javne nabave za gradnju tri pretovarne stanice i nadzor građenja koje su, također, dio prve faze realizacije. Dovršetak i tih postupaka očekujemo do kraja ove godine, kako bi iduća cijela bila posvećena gradnji na čak četiri lokacije“, izjavio je Ivan Vukorepa, direktor Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je bila 611,42 milijuna kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454,13 milijuna kuna. Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322,5 milijuna kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 86,22 milijuna kuna (18,99%) i Splitsko-dalmatinska županija s 45,41 milijuna kuna (10%) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10 milijuna kuna.

>>Otvoren natječaj za gradnju triju pretovarnih stanica u SDŽ-u