Ericsson Nikola Tesla: Kvartalna operativna dobit 41,4 milijuna kuna

Neto dobit veća je 8,6 posto te iznosi 32,9 milijuna kuna. Ostvaren je pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti od 26,8 milijuna kuna ponajprije kao rezultat naplate potraživanja od kupaca

65
Gordana Kovačević, predsjednica kompanije Ereicsson Nikola Tesla

Kompanija Ericsson Nikola Tesla u prvom tromjesečju ove godine prihodovala je od prodaje 388,2 milijuna kuna. Bruto dobit iznosi 58,8 milijuna kuna, što je 2,6 posto niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad bruto dobiti posljedica je ulaganja u razvoj Centra za istraživanje i razvoj te značajnog povećanja angažmana i radnog kapitala na projektima s ključnim kupcima Grupe.

Operativna dobit iznosi 41,4 milijuna kuna i niža je 2,2 posto što je izravna posljedica pada bruto dobiti. Dobit prije oporezivanja je pak 3,4 posto veća u odnosu na prethodnu godinu zahvaljujući pozitivnom utjecaju tečajnih razlika te iznosi 42,4 milijuna kuna

Neto dobit veća je 8,6 posto te iznosi 32,9 milijuna kuna. Ostvaren je pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti od 26,8 milijuna kuna ponajprije kao rezultat naplate potraživanja od kupaca.

Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem tromjesečja iznose 242,5 milijuna kuna.

Predsjednica kompanije Gordana Kovačević rekla je kako poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla Grupe u prvom tromjesečju 2019. pokazuju nastavak stabilnog poslovanja.

Nove odgovornosti u području 4G i 5G tehnologija

“Ostvareni su prihodi od prodaje u iznosu od 388,2 milijuna kuna, što je porast od 13,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja usluga na Ericssonovom tržištu bilježi rast kao rezultat širenja poslovanja i dobivanja novih odgovornosti, prije svega u području 4G i 5G tehnologija. Naši stručnjaci sudjeluju u nizu projekata vezanih uz 5G širom svijeta, a dio razvoja 5G odvija se i u kompanijskom razvojno-istraživačkom centru.

Značajan porast prihoda od prodaje ostvaren je na domaćem tržištu. Vodeći hrvatski operatori ostaju fokusiran i na modernizaciju mobilnih mreža, pripremu za uvođenje 5G te projekte digitalne transformacije, a veliki utjecaj na rast prihoda imao je i uspješno implementiran sustav za nadzor državne granice Republike Hrvatske.

Na tržištima Zajednice Neovisnih Država i Jugoistočne Europe prihodi od prodaje nešto su niži u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine. Glavni fokus na ovim tržištima ostaje na implementaciji ugovorenih projekata u području modernizacije mobilnih mreža te informatizacije zdravstva.

Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 39 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 95 dana. Stopa konverzije novca je 43 posto”, rekla je predsjednica kompanije Ericsson Nikola Tesla.

Ključna uloga u optimizaciji Swisscomove mreže

Podsjetila je da je na MWC Barcelona, vodećem globalnom događanju u svijetu mobilnih komunikacija, Ericsson predstavio brojne projekte s fokusom na 5G i Internet stvari te nove mogućnostima koje se nude industriji i krajnjim korisnicima.

“Glavne značajke 5G tehnologije su velika brzina po korisniku (preko 1Gbps), izrazito brzi odziv mreže od svega nekoliko milisekundi te veliki kapacitet u smislu broja korisnika i istovremeno povezanih uređaja. Ovo je iznimno važno s obzirom na to da 5G omogućuje bržu digitalnu transformaciju, ekonomski rast i bolje poslovanje tvrtkama iz različitih sektora“, rekla je Kovačević.

U Barceloni je prezentiran i projekt optimizacije Swisscomove mreže u kojoj su ključnu ulogu odigrali stručnjaci kompanije Ericsson Nikola Tesla. Swisscomova mreža je po P3 mjerenjima jedna od najboljih mreža u svijetu. Stručnjaci Ericssona Nikole Tesle sudjelovali su i u prezentaciji ključnih aspekata evolucije mobilnih mreža prema 5G i IoT-u na Ericsson City Modelu.

„U skladu s našom strategijom, fokusirani smo na razvoj rješenja i prodaju u području mobilnog širokopojasnog pristupa internetu (4G/5G mobilna rješenja), segment Industrije i društva (zdravstvo, javna sigurnost, e-poslovanje i ostalo ), rješenja za digitalnu transformaciju i upravljanje mrežama.

Kao što smo već komunicirali radimo na strateškim ugovorima i investiramo u 5G, što će se kratkoročno odraziti na marže, ali će dugoročno ojačati našu tržišnu poziciju. Također smo usmjereni na jačanje naše pozicije na Ericssonovom tržištu fokusirajući se na zadržavanje visokih performansi, kvalitetu i troškovnu učinkovitost. U skladu s time nastavljamo zapošljavati i ulagati u opremu te razvoj strateških znanja i vještina“, rekla je predsjednica kompanije Ericsson Nikola Tesla Gordana Kovačević. “U središtu naše pozornosti ostaje troškovna i operativna učinkovitost te strateško upravljanje rizicima.”