IGH će nadzirati radove na komunalnoj infrastrukturi aglomeracije Rijeka

Ukupna vrijednost ugovora o nadzoru nad radovima na sustavu idvodnje te na projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iznosi 45,7 milijuna kuna bez PDV-a

63
aglomeracije Rijeka

Institut IGH potpisao je ugovore o uslugama nadzora nad radovima koji se izvode u okviru projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”. Oba ugovora sufinanciraju se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

Ugovor o uslugama nadzora nad radovima izgradnje sustava odvodnje Institut IGH provodit će u okviru zajednice ponuditelja koju još čine i Eptisa Adria, Flum-ing i Projekt Nova Gorica, a riječ je o ugovoru vrijednosti 23,7 milijuna kuna bez PDV-a. Rok izvršenja iznosi 65 mjeseci,a svrha je Ugovora pridonijeti kvalitetnoj i pravovremenoj provedbi investicijskih mjera izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe kroz stručni nadzor gradnje.

Ugovor o uslugama nadzora nad projektiranjem i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka IGH će odraditi zajedno s poduzećima Eptisa Adria i Projekt Nova Gorica, a njegova je vrijednost 21,98 milijuna kuna bez PDV-a, s rokom izvršenja 50 mjeseci. Svrha je tog Ugovora pridonijeti kvalitetnoj i pravovremenoj provedbi investicijskih mjera izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kroz stručni nadzor, za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Rijeci, kapaciteta 200.000 ES, II. stupnja pročišćavanja.

>>Institut IGH potpisao ugovor vrijedan 33,6 milijuna kuna

Projekt ukupno vrijedan 1,76 milijardi kuna

Projekt “Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ predviđena je izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka. Dio transportnog kanalizacijskog kolektora bit će izveden u dužini od oko 800 metara na dijelu općine Matulja.

Projekt je vrijedan 1,76 milijardi kuna, a sufinancirat će Europska unija kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija” za razdoblje 2014.-2020.u visini do 1,256 milijardi kuna, što čini 71,33 posto troškova.