U HPB-u rekordan broj zahtjeva za subvencionirane stambene kredite

Tjedan prije početka prijava za subvencioniranje kredita HPB već ima više od 500 zahtjeva; dva puta više nego prošle godine kad je odobrila 245 kredita

176
prijava za subvencioniranje kredita
Ivana Kamenić, zamjenica izvršnog direktora Sektora poslovanja sa stanovništvom

Hrvatska poštanska banka je do 2. rujna, tjedan uoči početka prijava za subvencioniranje kredita u APN, zaprimila već više od 500 zahtjeva, što dvostruko premašuje broj odobrenih kredita u sklopu APN programa prošle godine.

Najveći interes iskazan je u Zagrebu i Varaždinu, slijede Osijek, Rijeka, Split i Đakovo. Promatrajući županije, uz Grad Zagreb, prednjače Varaždinska, Osječko-baranjska i Splitsko-dalmatinska županija.

Predani zahtjevi pokazuju da kredite najviše traže visokoobrazovani građani od 26 do 35 godina, podjednako se traže kunski i eurski krediti, prosječan traženi iznos je 600 tisuća kuna na rok od 20 godina.

Oko 70% zahtjeva odnosi se na kupovinu stanova, i to uglavnom novih, dok 30% tražitelja kreditom kupuje ili gradi kuću.

>>Subvencioniranje stambenih kredita: HPB i ove godine najpovoljniji

“HPB ima najnižu kamatnu stopu, a ukupni trošak za klijente smanjili smo i dodatnim pogodnostima. Klijentima smo omogućili da manje plate nekretninu koju žele, a Vladi da pojedinačno manje sredstava utroši na subvencije te smo iznimno zadovoljni da nam je tako veliki broj građana dao povjerenje u važnoj životnoj odluci, kazala je Ivana Kamenić, zamjenica izvršnog direktora Sektora poslovanja sa stanovništvom HPB-a, komentirajući rekordan interes za subvencionirane stambene kredite.

Najniža kamatna stopa i dodatne pogodnosti za klijente

Od primljenih zahtjeva 80% su novi klijenti HPB-a što je potvrda konkurentnih uvjeta najveće banke u hrvatskom vlasništvu. HPB nudi najnižu kamatnu stopu za program subvencioniranih stambenih kredita: kamata za prvih 7 godina je fiksna i iznosi 2,09% i za kunske i za kredite u eurima (maksimalan EKS 2,19%),

Nakon razdoblja subvencioniranja Banka nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +1,68% te za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK +1,75%. HPB je omogućila klijentima besplatnu procjenu nekretnine i povoljniju policu osiguranja.

“Imamo više od 500 zahtjeva, a broj se povećava svaki dan. Smatramo da smo na najbolji način podržali inicijativu države za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji, a ubuduće želimo još aktivnije sudjelovati u stvaranju uvjeta za bolji život u Hrvatskoj što je i misija Hrvatske poštanske banke“, dodala je Kamenić

Prijava za subvencioniranje kredita od 10. rujna

Subvencioniranje stambenih kredita je program u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN, pomažu pri otplati stambenog kredita zai kupnju stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina.

Javni poziv građanima da se prijave za subvencionirannje stambenih kredita APN bi trebao otvoriti 10. rujna. Zahtjev mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Kako do subvencioniranog kredita?

  • Pronađite željenu nekretninu/građevinsko zemljište za gradnju kuće ili imate kuću koju je potrebno dovršiti
  • Javite se u banku radi izrade procjene vrijednosti nekretnine te informacije o potrebnoj dokumentaciji za procjenu kreditne sposobnosti
  • Nakon javnog poziva APN-a za podnošenje zahtjeva za subvenciju predajte zahtjev u banku
  • Kad je prikupljena sva dokumentacija, banka odobrava kredit i šalje u APN
  • Ako APN odobri zahtjev za subvencioniranje kredita, u banci potpisujete Ugovor o stambenom kreditu
    Isplata kredita