Banke ponovo razmjenjuju podatke o neurednim klijentima

Kreditne i financijske institucije će kroz informatički sustav DOR obrađivati podatke o neurednom ispunjavanju obveza svojih klijenata kako bi mogle kvalitetnije procjeniti kreditnu sposobnost klijenata te smanjile rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata

670
HROK

Nakon usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), kreditne i financijske institucije, članice grupa kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, od ponedjeljka, 26. kolovoza 2019., nastavljaju s djelomičnom razmjenom podataka o građanima, i to samo za klijente koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku. Navedena razmjena podataka obavljat će se pomoću informatičkog sustava pod nazivom DOR sustav, u okviru Hrvatskog registra obveza po kreditima d.o.o. (HROK).

>>HROK zastaje s razmjenom podataka i izdavanjem kreditnih izvješća za građane

Kreditne i financijske institucije, korisnici DOR sustava, obrađivat će podatke o neurednosti u ispunjavanju obveza svojih klijenata s ciljevima kvalitetne procjene sposobnosti klijenata za urednom otplatom njihovih obveza te smanjivanja, odnosno izbjegavanja rizika loših plasmana i prezaduženosti klijenata.

Više informacija o DOR sustavu, odnosno razmjeni podataka o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, kao i svojim pravima u vezi s navedenom obradom podataka, građani mogu dobiti u poslovnicama kreditnih i financijskih institucija s kojima imaju poslovni odnos, kao i na njihovim internetskim stranicama.

>>Zajednički alat za obradu podataka smanjio bi bankama troškove

Razmjena podataka i izdavanje kreditnih izvješća za građane privremeno su obustavljeni 25. svibnja prošle godine zbog početka primjene Opće Uredbe o zaštiti podataka. S radom je tada prestao i Sustav razmjene informacija o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, organiziran pri Hrvatskoj udruzi banaka.

Aktualni popis institucija koje razmjenjuju navedene podatke kao korisnici DOR sustava, objavljen je na internetskoj stranici HROK-a – Korisnici DOR sustava.