Hrvatska poštanska banka pokrenula mjere pomoći građanima i tvrtkama

HPB je donijela mjere koje će klijentima olakšati otplate financijskih obveza tijekom trenutne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa

151
HPB mjere pomoći

Nastavno na mjere Vlade RH za pomoć gospodarstvu i preporuke HNB-a o prilagodbi regulatornog okvira održavanju likvidnosti gospodarstva i građana HPB-a je pripremila modela za olakšavanje otplate financijskih obveza građanima i poslovnim subjektima tijekom trenutne izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa,

Banka poziva sve klijente koji mogu podmirivati svoje financijske obveze da to čine redovito, bez apliciranja za mjere pomoći budući da su namijenjene najteže pogođenim građanima.

Mjere pomoći za građane

Klijentima – fizičkim osobama koji nisu u mogućnosti redovito podmirivati financijske obveze zbog efekata pandemije koronavirusa, Banka je omogućila sljedeće mjere pomoći:

  1. Produljenje roka otplate kreditnih zaduženja uz smanjenje mjesečnih anuiteta,
  2. Moratorij na otplatu glavnice kreditnih zaduženja uz mjesečno podmirivanje kamate, pri čemu se klijentima odobrava adekvatno produljenje ugovorenog roka otplate,
  3. Moratorij na otplatu ukupnog zaduženja s podmirenjem kamate po isteku.

Uvjeti za realizaciju

Pravo na realizaciju mjera pomoći mogu ostvariti građani koji kumulativno zadovolje sljedeće kriterije:

1. Bili su uredni u podmirenju obveza prema Banci na dan 31. prosinca 2019. godine
i
2.
a) Rade kod poslodavca čije je poslovanje ili ostvarivanje prihoda već pogođeno pandemijom koronavirusa – realiziran je pad prihoda u ožujku 2020. u odnosu na ožujak 2019. godine
ili
b) Rade kod poslodavca čije će poslovanje biti pogođeno pandemijom koronavirusom – očekivani prihodi za 2020., uključujući novonastale okolnosti, su niži od planiranih prihoda za 2020.
ili
c) Izgubili su radno mjesto kod poslodavca čije je poslovanje pogođeno pandemijom koronavirusa.

HPB kao dodatne mjere pomoći navodi da će limite po prešutnim prekoračenjima tekućih računa građana zadržati na istim iznosima i onim klijentima kojima bi prekoračenja istekla ili bila ukinuta u naredna tri mjeseca, da će u naredna tri mjeseca zaustaviti slanje opomena te da će prestati obračunavati zateznu kamatu svim klijentima po kreditima od 1. travnja do 30.lipnja 2020. godine.

>>HPB i Hrvatska pošta osigurali dostavu mirovina na kućnu adresu

Predaja zahtjeva za mjere pomoći

Za podnošenje zahtjeva nužno je unaprijed pripremiti inicijalni set podataka: ime i prezime, datum rođenja, OIB, broj kredita za koji se traži neka od mjera pomoći, odabrana mjera pomoći, e-mail adresa i telefon za kontakt.

Banka poziva klijente da svoje zahtjeve za mjerama pomoći upućuju prvenstveno putem e-maila: mjerepomoci.stanovnistvo@hpb.hr.

Klijentima će na raspolaganju biti djelatnici HPB Kontakt centra na broju 0800 472 472 radnim danom od 08:00 do 18:00 sati, u slučaju da zahtjev nisu u mogućnosti poslati e-mailom. Zahtjevi za mjere pomoći podnose se u poslovnicama Banke samo u opravdanim i iznimnim situacijama.

>>HPB ukinula naknade i na Prepaid kartice

Mjere pomoći za poslovne subjekte

Banka neće provoditi obračun zatezne kamate po kreditno-garantnim i platno-prometnim proizvodima, svim klijentima poslovnim subjektima u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine.
Poslovnim subjektima koji nisu u mogućnosti podmirivati financijske obveze zbog efekata pandemije koronavirusa, Banka će omogućiti ugovaranje sljedećih mjera pomoći:

  1. Moratorij na otplatu ukupnog kreditnog zaduženja, bez podmirivanja glavnice i kamate, na minimalan rok od tri mjeseca od ugovaranja,
  2. Reprogram kreditnih zaduženja.

Pravo na realizaciju mjera pomoći mogu ostvariti poslovni subjekti koji kumulativno zadovolje sljedeće kriterije:
1. Bili su uredni u podmirenju obveza prema Banci na dan 31. prosinca 2019. godine
i
2.
a) Poslovanje ili ostvarivanje prihoda već im je pogođeno pandemijom koronavirusa – realiziran je pad prihoda u ožujku 2020. u odnosu na ožujak 2019.
ili
b) Poslovanje ili ostvarivanje prihoda biti će im pogođeno pandemijom koronavirusa – očekivani prihodi za 2020., uključujući novonastale okolnosti, su niži od planiranih prihoda za 2020.

Poslovni subjekti zahtjev podnose putem servisa Fine

HPB poziva svoje klijente poslovne subjekte da službene zahtjeve za mjere pomoći upućuju putem servisa Financijske agencije (Fina) koja je osigurala jednostavan postupak registracije putem svoje internetske stranice na poveznici.

Sve zahtjeve klijenata zaprimljene prije stavljanja servisa Fine u funkciju, Banka će uzeti u obradu i klijente će kontaktirati voditelji poslovnog odnosa HPB-a.

Dodatne mjere pomoći za poslovne subjekte

Hrvatska poštanska banka u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om priprema nove kreditne linije za osiguranje likvidnosti po povoljnim uvjetima, o čemu će pravovremeno obavijestiti svoje klijente.

“HPB će i dalje nastaviti informirati klijente o svim mjerama pomoći koje će pružati u cilju prevladavanja trenutne situacije i doprinosa oporavku hrvatskog gospodarstva te ovim putem pozivamo klijente da detaljne informacije o mjerama pomoći i načinu realizacije potraže na internetskim stranicama banke.”, informirali su svoje klijente iz Hrvatske poštanske banke.

>>Paket financijskih mjera PBZ-a za građane, tvrtke i obrtnike

>>Mjere Erste banke za olakšavanje posljedica koronakrize i potresa