Javni bilježnici snizili tarife za solemnizaciju ugovora o kreditu

Odluka o snižavanju tarifa prilikom solemnizacije donesena je u dogovoru Ministarstva pravosuđa i Hrvatske javnobilježničke komore, rekla je predsjednica Komore Zvjezdana Rauš Klier

12437
tarife za solemnizaciju

Za vrijeme trajanja epidemije Covid-19 javni bilježnici će za solemnizaciju ugovora o kreditu primjenjivati snižene tarife prema kojima za kredit veći od 550.000 kuna najviša moguća nagrada za njihov rad iznosi 400 kuna, a najniža nagrada 125 kuna.

Primjerice, za iznos kredita u vrijednosti od 75 do 100 tisuća kuna, iznos nagrade javnom bilježniku za solemnizaciju aneksa ugovora prema aktualnoj tarifi iznosi 156,25 kuna uz 25 posto PDV-a te pripadajuće pristojbe koja se uplaćuje u korist državnog proračuna, navodi u priopćenju Hrvatska javnobilježnička komora (HJK).

>>Erste banka preuzima trošak solemnizacije aneksa ugovora o kreditu

Solemnizacija ugovora traži se uglavnom kod stambenih kredita, dok je za većinu drugih kredita dovoljna samo ovjera potpisa na ugovoru. Trošak solemnizacije ugovora odnosno dodatka ugovoru sastoji se od javnobilježničke pristojbe koja se uplaćuje u državni proračun, PDV-a te nagrade javnom bilježniku.

Dogovor Ministarstva pravosuđa i Hrvatske javnobilježničke komore

Odluka o snižavanju tarife prilikom solemnizacije donesena je u dogovoru Ministarstva pravosuđa i Hrvatske javnobilježničke komore, rekla je predsjednica Komore Zvjezdana Rauš Klier.

“Javni bilježnici u Republici Hrvatskoj svjesni su situacije, ekonomskih i životnih prilika u kojima su se našli naši građani i poslovni subjekti, a uzrokovani su pandemijom virusa Covid-19. Osjećamo profesionalnu i moralnu obvezu da im, koliko je to moguće, olakšamo taj teret i pokažemo maksimalnu empatiju i socijalnu osjetljivost u ovom, za sve, teškom razdoblju”, poručila je predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.

Hrvatska udruga banaka objavila je prošlog tjedna da je moratorij na otplatu kreditnih obveza zatražilo gotovo 30 tisuća građana i 9,5 tisuća pravnih osoba. Najveći broj podnesenih zahtjeva odnosi se na nenamjenske kredite, a manji dio na stambene kredite.

>>Ako odgađete otplatu kredita, računajte na plaćenje redovne kamate