Krediti poduzećima na mjesečnoj razini u padu šesti mjesec za redom

Kredita za obrtna sredstva su u rujnu iznosili 29 milijardi kuna, a primjetan je nastavak trenda mjesečnog pada (-0,8% ili -245 mil. kuna). Na godišnjoj razini, nakon više od dvije godine negativnih kretanja,, u rujnu je zabilježen porast od 1,4 posto

18
krediti poduzećima za obrtna sredstva i investicije

Prema posljednjim podacima HNB-a, ukupni krediti poduzećima za investicije i obrtna sredstva na kraju rujna iznosili su 65,4 milijarde kuna. Time su navedeni krediti na mjesečnoj razini nastavili pad šesti mjesec zaredom te bili niži za 0,3 posto ili 173 milijuna kuna dok su u odnosu na prošlogodišnji rujan bili viši za 6,1 posto ili 3,8 milijardi kuna, nastavivši trend rasta koji traje od ožujka, navode u ekonomskoj analizi analitičari RBA.

Promotrimo li spomenute kredite prema vrstama, krediti za investicije su uz mjesečni rast od 0,2 posto, odnosno 73 milijuna kuna, na godišnjoj razini zabilježili rast od 10,2 posto ili za 3,4 milijarde kuna. Krajem rujna zabilježili su iznos od 36,4 milijardi kuna.

S druge strane, kredita za obrtna sredstva su u rujnu iznosili 29 milijardi kuna. Primjetan je nastavak trenda mjesečnog pada (-0,8% ili -245 mil. kuna). Na godišnjoj je razini, nakon više od dvije godine negativnih kretanja (od srpnja 2018.), u rujnu zabilježen porast, po stopi od 1,4 posto.

Promatrano prema valutnoj strukturi, godišnji rast ukupnih kredita poduzećima odraz je rasta iznosa i deviznih i kunskih kredita tijekom rujna. Ukupni devizni krediti poduzećima – koji uključuju i kredite uz valutnu klauzulu, a u ukupnim kreditima čine udio od 61,7 posto – u rujnu su iznosili 40,4 milijarde kuna te su zabilježili pozitivnu godišnja kretanja četvrti mjesec zaredom, po stopi od 4,3 posto ili 1,7 milijardi kuna. S druge strane, kod kunskih kredita poduzećima na kraju rujna zabilježen je iznos od 25 milijardi kuna koji je u odnosu na isti mjesec prošle godine viši za 9,2 posto ili 2,1 milijarde kuna, s pozitivnim stopama koje datiraju od travnja prošle godine.