Europska komisija predlaže novi model upravljanja podacima

Novim pravilima omogućit će se iskorištavanje podataka koje generiraju javna tijela, poduzeća i građani te uspostava sektorskih europskih podatkovnih prostora na korist društva, građana i poduzeća, dajući pritom kontrolu onima koji podatke generiraju

26
upravljanje podacima

Nova Uredba koju predlaže Europska komisija trebala bi olakšati međusektorsku razmjenu podataka u cijeloj Europskoj uniji kako bi se društvu osiguralo blagostanje, građanima i poduzećima dala veća kontrola nad njihovim podacima i ulilo veće povjerenje, a vodećim tehnološkim platformama pružio alternativni europski model obrade podataka.

Količina podataka koju generiraju javna tijela, poduzeća i građani stalno raste. Očekuje se da će se u razdoblju od 2018. do 2025. upeterostručiti. Novim pravilima omogućit će se iskorištavanje tih podataka i uspostava sektorskih europskih podatkovnih prostora na korist društva, građana i poduzeća. U Komisijinoj strategiji za podatke iz veljače ove godine predloženo je devet takvih podatkovnih prostora, u područjima od industrije, energetike i zdravstva do europskog zelenog plana. Ti će podatkovni prostori, na primjer, pridonijeti prelasku na zeleno gospodarstvo jer će omogućiti bolje upravljanje potrošnjom energije, realizaciju personalizirane medicine i lakši pristup javnim uslugama.

Alat kojim će građani i poduzeća zadržati kontrolu nad podacima

“Ne morate dijelite sve podatke, ali ako to odlučite učiniti i ako su ti podaci osjetljivi, trebali biste ih moći podijeliti na pouzdan i zaštićen način. Želimo poduzećima i građanima dati alate pomoću kojih će zadržati kontrolu nad podacima. Želimo im i uliti povjerenje da se s podacima postupa u skladu s europskim vrijednostima i temeljnim pravima”, rekla je izvršna potpredsjednica Komisije za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager.

“Novim pravilima izgradit ćemo povjerenje i olakšati razmjenu podataka među sektorima i državama članicama, pritom dajući kontrolu onima koji generiraju podatke. Zbog sve veće uloge industrijskih podataka u europskom gospodarstvu potrebno nam je otvoreno, ali i suvereno jedinstveno tržište podataka. Uz potporu odgovarajućih ulaganja i ključnih infrastruktura, nova će uredba pomoći Europi da postane vodeći kontinent u podatkovnom gospodarstvu”, poručio je povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton.

Kako je najavljeno u strategiji za podatke, Uredbom će se stvoriti temelj za novi europski način upravljanja podacima koji je u skladu s vrijednostima i načelima EU-a, kao što su zaštita osobnih podataka, zaštita potrošača i pravila tržišnog natjecanja. Njome se pruža alternativni model obrade podataka velikim tehnološkim platformama koje mogu visoko kotirati na tržištu jer zahvaljujući svojim poslovnim modelima kontroliraju velike količine podataka.

Neutralni i transparentni posrednici za razmjenu ili okupljanje podataka

Kako bi se povećalo povjerenje, predlaže se model utemeljen na neutralnosti i transparentnosti posrednika u području podataka, koji su organizatori razmjene ili okupljanja podataka. U cilju te neutralnosti posrednici u razmjeni podataka neće smjeti koristiti podatke za vlastiti račun (npr. prodati ih drugom poduzeću ili iskoristiti za razvoj vlastitog proizvoda) i morat će se pridržavati strogih zahtjeva.

Uredba uključuje:

  • niz mjera za povećanje povjerenja u razmjenu podataka jer je nedostatak povjerenja trenutačno glavna prepreka i uzrokuje visoke troškove
  • nova pravila EU-a o neutralnosti kako bi se novim posrednicima u području podataka omogućilo da djeluju kao pouzdani organizatori razmjene podataka
  • mjere za olakšavanje ponovne uporabe određenih podataka kojima raspolaže javni sektor. Na primjer, ponovnom upotrebom zdravstvenih podataka mogla bi se unaprijediti istraživanja u cilju pronalaska lijekova za rijetke ili kronične bolesti.
  • instrumente kojima će se Europljanima pružiti kontrola nad upotrebom podataka koje generiraju tako što će se poduzećima i pojedincima omogućiti da svoje podatke lakše i sigurnije te pod jasnim uvjetima dobrovoljno stavljaju na raspolaganje za opće dobro.

Ovaj prijedlog Komisije je prvi rezultat europske strategije za podatke, čiji je cilj iskorištavanje gospodarskog i društvenog potencijala podataka i tehnologija kao što je umjetna inteligencija, uz istodobno poštovanje pravila i vrijednosti EU-a (na primjer u području zaštite podataka te poštovanja intelektualnog vlasništva i zaštite poslovnih tajni).

žStrategija će se temeljiti na veličini jedinstvenog tržišta kao prostora za protok podataka unutar EU-a i među sektorima u skladu s jasnim, praktičnim i pravednim pravilima o pristupu podacima i njihovoj ponovnoj upotrebi.

Ovim prijedlogom podupire se i šira razmjena podataka na međunarodnoj razini pod uvjetima kojima se štite europski javni interesi i legitimni interesi pružatelja podataka.

Očekuje se da će 2021. uslijediti više ciljanih prijedloga o podatkovnim prostorima, dopunjenih Aktom o podacima kako bi se potaknula razmjena podataka među poduzećima te između poduzeća i vlada.